Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022
Προκήρυξη μιας θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στη Σχολή Χημικών Μηχανικών

Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών προκηρύσσεται μία θέση Ε.Τ.Ε.Π. ως ακολούθως:

 • Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π., Κατηγορίας ΠΕ, με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη της Σχολής Χημικών Μηχανικών"

Ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων: 27/10/2022 – 28/11/2022

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 2588/13-10-2022 τ. Γ΄  ΦΕΚ

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται:

 • να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 28/11/2022):

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15772
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

 • Να κατατεθούν αυτοπροσώπως (ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11.30-13.30 καθημερινά)

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μάνεση, τηλ. 2107721128, κα Ανδριάνα Πουλικάκου, τηλ. 2107722394

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022
Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (Ροή ΡΕΥΣΤΑ)

Το μάθημα «Υπολογιστικές Τεχνικές & Αλγόριθμοι Επίλυσης» (Ροή "ΡΕΥΣΤΑ"), με διδάσκοντα τον κ. Κ. Γιαννάκογλου, θα διδάσκεται κάθε Τρίτη στις 17:00, στην Αίθουσα Ζ205 στο Κτήριο των Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ - Δευτέρα 3.10.2022

Τη Δευτέρα 3.10.2022 και ώρα 15:00-15:45 θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα συνεδριάσεων “Ν. Κουμούτσου” στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2022-2023

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 03/10/2022. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας περίοδος Σεπτεμβρίου 2022

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν  από 26/09/2022 έως και 14/10/2022 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν  τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

-  Αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων

-  Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2022)

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: 11:30-13:30

===============================================================================================

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2021-2022, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο compmech@chemeng.ntua.gr , από 26/09/2022 έως και 14/10/2022.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 03/10/2022.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου


Από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 30/09/2022. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 10/10/2022 - 31/10/2022.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022, περιόδου Σεπτεμβρίου 2022, να συμπληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 27 Μαϊου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2022-2023 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr  μέχρι και 01/07/2022 με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
   
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   
 • Αναλυτική βαθμολογία
  Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
   
 • Συστατικές επιστολές
  Οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλούν τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr
Πέμπτη, 26 Μαϊου 2022
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιούνιος 2022


Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 22 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2022 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 25 Μαϊου 2022
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο. (pdf)

Τετάρτη, 18 Μαϊου 2022
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν την περίοδο Ιουνίου, θα γίνει έως 11/06/2022.
Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/06/2022 - 01/07/2022.


Από τη Γραμματεία 

Σάββατο, 02 Απριλίου 2022
Θέσεις εργασίας για CFD στην ANSYS

Θέσεις εργασίας για CFD στην ANSYS Hellas :

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2982750094/

https://www.linkedin.com/jobs/view/2982749145/

 

Eπικοινωνία με:

Paul Hutcheson, Application Engineering Manager at ANSYS Hellas,

Ansys, Khalándrion, Attiki, Greece


 

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022
Τελικό Ωρολόγιο Προγράμματος Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Σε συνέχεια διορθώσεων με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων για να είναι δυνατή η επιλογή μαθημάτων, παρατίθεται το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ισχύουν από τη Δευτέρα 21.02.2022 αφορούν στα μαθήματα:

 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές (αλλαγή στην αίθουσα – πλέον κτ. ΑΝΥΜ Αιθ. 2ου ορόφου)
   
 • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές (αλλαγή στην ώρα - πλέον στις 16:00-19:00 κάθε Πέμπτη)
   
 • Μη Γραμμική Δυναμική – Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων (αλλαγή στην ώρα - πλέον στις 13:00-16:00 κάθε Πέμπτη)
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022
Επικαιροποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Λόγω έναρξης των προπτυχιακών μαθημάτων και αλλαγών στη διαθεσιμότητα των αιθουσών, παρατίθεται το επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν θα ισχύουν από τη Δευτέρα 21.02.2022 και αφορούν στα μαθήματα:

 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών (πλέον κάθε Δευτέρα 15:00-18:00)
   
 • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές (πλέον κάθε Πέμπτη 15:00-18:00)
   
 • Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων (πλέον κάθε Πέμπτη 15:00-18:00)
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022
Ακύρωση μαθήματος 18.2.2022

Το μάθημα «Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18.2.2022. Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 25.2.2022

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
Μη διεξαγωγή μαθήματος «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης»

Το μάθημα «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης» του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» δεν θα διεξαχθεί εκτάκτως κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

 

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.

 • Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 14.2.2022
   
 • Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 27.5.2022
   
 • Αναπληρώσεις μαθημάτων: 30.5.2022 έως 3.6.2022
   
 • Εξετάσεις: 6.6.2022 έως 17.6.2022

Κατά την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, η οποία συμπίπτει με την περίοδο δήλωσης μαθημάτων, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για το αντικείμενο και τον προγραμματισμό του εκάστοτε μαθήματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η επιλογή μαθημάτων από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα από την έτερη Ροή του ΔΠΜΣ, που διαφοροποιούνται από το πρόγραμμα σπουδών, σε αντικατάσταση μαθημάτων της Ροής τους, μετά από αίτησή τους.

 

Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2021-2022, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  με αποστολή της αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο compmech@chemeng.ntua.gr, από 14 έως και 18 Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου
   
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές από 21/02/2022 έως και 23/02/2022.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Αλλαγές σε ημερομηνίες εξετάσεων

Σε συνέχεια της αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ από την Πρυτανεία λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές σε ημερομηνίες εξετάσεων:

 • Η εξέταση του μαθήματος "Υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης (Ροή Στερεά)", με διδάσκοντες τον Ομότ. Καθ. Ε. Παπαδρακάκη και τον Δρ. Γ. Σταυρουλάκη, έχει μεταφερθεί και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/01/2022 στις 16:00-19:00.
   
 • Η εξέταση του μαθήματος “Μεταφορά Ορμής-Θερμότητας και Μάζας (Ροή Ρευστά)”, με διδάσκοντες τον Ομότ. Καθ. Ν. Μαρκάτο και Αν. Καθ. Β. Ριζιώτη, μεταφέρθηκε και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/02/2022 στις 16:00-19:00.
   
 • Η εξέταση του μαθήματος “Μηχανική Συνεχούς Μέσου (Ροή Ρευστά – Ροή Στερεά)”, με διδάσκοντα τον Καθ. Σ. Βουτσινά, μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09/02/2022 στις 18:00-19:00
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ για 26 και 27 Ιανουαρίου 2022

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ για 26 και 27 Ιανουαρίου 2022, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί.

Σε ό,τι αφορά στη διοικητική λειτουργία, πέραν της γενικής αργίας που ανακοινώθηκε για αύριο Τετάρτη (26/1), την Πέμπτη (27/1) οι εργαζόμενοι δεν θα προσέλθουν στους χώρους εργασίας τους, παρά μόνο το προσωπικό ασφαλείας και οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν – κατά το δυνατόν κι αν δεν προκύψει διαφορετική κεντρική απόφαση – με τηλεργασία, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών.

Η Πρυτανεία

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/2524-leitourgia-emp-gia-26-27-1-2022

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2022

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 07 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2022 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 04/02/2022.
Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 14/02/2022 - 18/02/2022.
Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος "Υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης (Ροή Στερεά)"

Η εξέταση του μαθήματος "Υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης (Ροή Στερεά)", με διδάσκοντες τον Ομότ. Καθ. Ε. Παπαδρακάκη και τον Δρ. Γ. Σταυρουλάκη, μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/01/2022 στις 16:00-19:00.

Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο. (pdf)

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 2019

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, κατόπιν ραντεβού, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού, παρακαλώ ορίστε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος την ημέρα και την ώρα (08:00-14:00) που επιθυμείτε να προσέλθετε, τηρώντας τα προβλεπόμενα λόγω covid-19  για την προσέλευση σε δημόσια υπηρεσία, ήτοι πιστοποιητικό νόσησης, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή αρνητικό rapid test 48 ώρου, ή αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών
(κ. Γ. Σηφάκη, τηλ. 210-7722248, e-mail:gsifaki@chemeng.ntua.gr)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ

Καλούνται οι ενεργοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» να εκλέξουν δύο (2) εκπροσώπους τους στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4485/4-8-2017.

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Χρήστος Κυρανούδης

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

Το έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία 

Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ - Τετάρτη 6.10.2021

Την Τετάρτη 6.10.2021 και ώρα 17:00-18:00 θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα 32 στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19, πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι στους χώρους διδασκαλίας να έχουν πάντα μαζί τους το ατομικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test (48 ωρών) προς επίδειξη, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Σε όλους τους χώρους των κτιρίων των Σχολών του ΕΜΠ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/Β/24.09.2021) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και την από 23.09.2021 Απόφαση Συγκλήτου του ΕΜΠ:

 • Tα μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης
 • Oι παρευρισκόμενοι στους χώρους διδασκαλίας πρέπει να έχουν μαζί τους το ατομικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test (48 ωρών), προς επίδειξη.
 • Σε όλους τους χώρους της Σχολής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 04/10/2021

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν  από 29/09/2021 έως και 15/10/2021 ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς με αποστολή των κάτωθι αιτήσεων / δικαιολογητικών:

1. Αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων

2. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να αποστείλουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2021)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

Με κατάθεση των παραπάνω αιτήσεων / δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα παραπλεύρως της πόρτας της Γραμματείας, από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Ώρες λειτουργίας της θυρίδας της Γραμματείας: 11:00-13:00

===============================================================================================

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο compmech@chemeng.ntua.gr , από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 04/10/2021.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Γεωργία Σηφάκη, τηλ. 2107722248, e-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών, στους επιβλέποντες Καθηγητές, που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 01/10/2021.
Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 11/10/2021-29/10/2021.

Από τη Γραμματεία 

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
Ημερίδα Σταδιοδρομίας από το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ με συμμετοχή 28 Εταιρειών για πρόσληψη αποφοίτων και τελειόφοιτων ΕΜΠ

Το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση σταδιοδρομίας, στην οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό, να στείλουν τα Βιογραφικά τους σε όσες επιλέξουν, και στη συνέχεια να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας σε αυτές. Μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν, και μια σύντομη περιγραφή τους, στο αρχείο που θα βρείτε εδώ:

http://career.ntua.gr/wp-content/uploads/2021/08/TELIKO-PDF-ETAIPEIES_.pdf

Τα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσετε όσοι/ες ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, είναι τα εξής:

1) Επιλέξτε έως τις 26 Σεπτεμβρίου τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με την ειδικότητά σας, ως εξής: αν είστε τελειόφοιτος –η / απόφοιτος –η / μεταπτυχιακός φοιτητής-τρια / Υποψήφιος-α Διδάκτωρ της Σχολής

 1. Πολιτικών Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd48iFXG03nrt8PWcGt0hUcXeTpE0Ys47j3ogOKYfl4YeggYQ/viewform?usp=sf_link

 1. Μηχανολόγων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsyOWR697dr4pE8hpbpV0lgrEqlPAmM0uUrGrkryRco8j9Ug/viewform?usp=sf_link

 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ειδίκευση Υπολογιστών), δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7d9HP9JsM-cMwNP6Qvocdx0TyiCwTKfOZr1-CBupRf8maxA/viewform?usp=sf_link

 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ειδίκευση σε άλλες κατευθύνσεις, όπως Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες κτλ), δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEq9cOkwIk9-mAIlgO0W_SEMFo9lkogXeRpYNBVuRlQinYw/viewform?usp=sf_link

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpP-pHA9UE4se7xfOvyQChdoWx82zH53NI_bMkusvgGP8trA/viewform?usp=sf_link

 1. Χημικών Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexO32ojXJkXpWlPsJhYuKHA5CKbkB8HFhxS7F3LX-COcxdMw/viewform?usp=sf_link

 1. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb2hC2Jfp4iNyaAJ-6huWCSnKEmr3iCTZ4o9UXF9YaaHSZlw/viewform?usp=sf_link

 1. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjtuZgBsM92me6KRLnv8IHsYPma5QUMc6xxwXH5Fc-yTOFw/viewform?usp=sf_link

 1. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdBy3VXGF7P3rtAgLJkxjdazv1PZZWfLqHW56ay5fSNL6Hmw/viewform?usp=sf_link

 1. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuAmZmtwVwDkGME1EzTmruPCh84LChnlGVDUhl93anFWpgSQ/viewform?usp=sf_link

 

2) Μέσα στον Οκτώβριο θα λάβετε ένα e-mail με τις ημερομηνίες / ώρες που θα γίνουν οι διαδικτυακές παρουσιάσεις των εταιρειών που έχετε επιλέξει, και με το link μέσω του οποίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Στις παρουσιάσεις αυτές, στελέχη των εταιρειών θα σας μιλήσουν για την εταιρεία που εκπροσωπούν, για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η επιχείρησή τους, για τη διαδικασία προσλήψεων και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας

3) Μετά από αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, θα στείλετε τα Βιογραφικά σας στις εταιρείες που θέλετε μέσα στις επόμενες μέρες , με βάση τις οδηγίες που θα σας δοθούν στις εκδηλώσεις

4) Όσοι επιλεγούν από τις εταιρείες, θα κληθούν σε συνέντευξη

Σημειώστε ότι, σε περίπτωση που θέλετε να βελτιώσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, πριν το στείλετε στις εταιρείες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου μας κ. Κατιάννα Ευσταθίου για να κλείσετε ένα ραντεβού (katefstathiou@mail.ntua.gr , 2107724721)

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2021-2022

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021, περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδ. έτος 2021-2022 για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται έως την Παρασκευή 16/07/2021.

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021
Βαθμολογίες εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνονται βαθμολογίες μαθημάτων του ΔΠΜΣ εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.

Ροή "Ρευστά"

Μάθημα 5202 ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Μάθημα 5208 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΥΡΒΩΔΕΙΣ ΡΟΕΣ

Μάθημα 5209 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι (ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ)

Μάθημα 5220 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΑΝΤΩΝ

Μάθημα 5221 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

Μάθημα 5222 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ-ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μάθημα 5233 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ)

Μάθημα 5235 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Μάθημα 5237 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ)

Μάθημα 91032 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μάθημα 91034 ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ


Ροή "Στερεά"

Μάθημα 5201 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μάθημα 5211 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μάθημα 5217 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μάθημα 5225 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΡΟΗ ΣΤΕΡΕΩΝ)

Μάθημα 5228 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Μάθημα 5234 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΡΟΗ ΣΤΕΡΕΩΝ)

Μάθημα 5236 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιούνιος 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 22 Ιουνίου έως και 2 Ιουλίου 2021 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2021-2022 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" λειτουργεί από το 1998. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.

Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις -ροές, την Ροή Α -Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών – «Ρευστά» και την Ροή Β ­Υπολογιστική Μηχανική Στερεών – «Στερεά». Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία. Οι κύριες κατευθύνσεις των μαθημάτων εξειδίκευσης είναι Διεργασίες, Κατασκευές, Υλικά και Περιβάλλον-Ενέργεια.

Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε σαράντα (40), θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Α. Μπουντουβής (boudouvi@chemeng.ntua.gr), Καθ. Χ. Κυρανούδης (kyr@chemeng.ntua.gr), Επίκ. Καθ. Μ. Καβουσανάκης (mihkavus@chemeng.ntua.gr), κα Α. Λαμπροπούλου (labrop@mail.ntua.gr), κα Γ. Σηφάκη (gsifaki@chemeng.ntua.gr), κα Ε. Καραμέτου (elkar@central.ntua.gr) και στο email compmech@chemeng.ntua.gr.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 05/07/2021 με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, από http://compmech.chemeng.ntua.gr/
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
 • Συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλούν τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr.
Δευτέρα, 31 Μαϊου 2021
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 20 Μαϊου 2021
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2021

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 11/06/2021.

Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 23/06/2021 - 02/07/2021.


Από τη Γραμματεία 

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021
Συμπληρωματικές βαθμολογίες χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνονται συμπληρωματικές βαθμολογίες μαθημάτων του ΔΠΜΣ χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.

Ροή “Ρευστά”
Μάθημα 5232 Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Ροή “Στερεά”
Μάθημα 5212 Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021
Βαθμολογίες χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021
Αίτηση Τροποποίησης Δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», ότι οι αιτήσεις τροποποίησης δήλωσης μαθημάτων, για το Β’ εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 18 έως και 22 Φεβρουαρίου 2021.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
Σύνδεσμοι διδασκαλίας μαθημάτων

Για όσα μαθήματα δεν έχει αναρτηθεί ανακοίνωση ή δεν έχουν λάβει απευθείας email σχετικά με τον σύνδεσμο σύνδεσης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τους διδάσκοντες.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής» θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως την Πέμπτη 18/2/2021 και ώρα 16:30.

Η σύνδεση για το σχετικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m11806330070399e7f359fade4e8e5b1a

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος «Υπολογιστική Εμβιομηχανική»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστική Εμβιομηχανική» θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως στις 17/2/2021 και ώρα 15:00.

Η σύνδεση για το σχετικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf9cbb9de35bb8a9e04560538643bbb6d

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος «Μη Γραμμική Δυναμική- Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Μη Γραμμική Δυναμική- Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων» του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως την Παρασκευή 12.2.2021 στις 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα βρουν το link για τη σύνδεση στο σχετικό μάθημα στη διεύθυνση: http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1386

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021
Αλλαγή έναρξης μαθήματος «Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών»

Η έναρξη του μαθήματος «Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών» θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 16/2/2021.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 08 Φεβρουαρίου έως και 19 Φεβρουαρίου 2021 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2020-2021, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με αποστολή της αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο compmech@chemeng.ntua.gr, από 08 έως και 12 Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου
   
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 18/02/2021 και 19/02/2021.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 05/02/2021.
Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15/02/2021-19/02/2021.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
Εξετάσεις μαθήματος «Ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά υλικών» - Ροή «Στερεά»

Για τις εξετάσεις του μαθήματος «Ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά υλικών» - Ροή «Στερεά», που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/2/2021, είναι απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου, καθώς και η επίδειξη φοιτητικής / αστυνομικής ταυτότητας στην οθόνη του εξεταστή, τόσο για την ταυτοποίηση όσο και για τη διενέργεια της εξέτασης, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 29.5.2020.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020
McKinsey and Company, Greece: A unique event for students/alumni

McKinsey & Company, Greece: A unique event for students/alumni

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020
Μάθημα «Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης - Ροή Ρευστά»

Το μάθημα «Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης – Ροή ‘Ρευστά’» κατά την πρώτη διδακτική εβδομάδα, ήτοι στις 6/10/2020, θα διεξαχθεί εκτάκτως εξ αποστάσεως.

Οι φοιτητές θα λάβουν το σχετικό link εγκαίρως πριν το μάθημα. 

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2020-2021, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  με αποστολή της αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο compmech@chemeng.ntua.gr, από 30/09/2020 έως και 14/10/2020.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να αποστείλλουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2020)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 05/10/2020.

 

Από τη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. Υπολογιστική Μηχανική για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020.

Το σκαναρισμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2020

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 02/10/2020. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 12/10/2020 - 30/10/2020.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση εξετάσεων

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία» και του μαθήματος «Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία» θα γίνουν κανονικά, όπως έχουν προγραμματιστεί, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 9/9/2020 και 10/9/2020 αντίστοιχα.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020, περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία

 

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδ. έτος 2020-2021 για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται έως τη Δευτέρα 13/07/2020.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 29 Ιουνίου έως και 03 Ιουλίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Βελτιστοποίηση Κατασκευών»

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση Κατασκευών» θα διεξαχθεί εκτάκτως σε νέα ημερομηνία, τη Δευτέρα 22/06/2020 στις 15:00-18:00.

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 15/06/2020.

Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 29/06/2020-03/07/2020.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2020-2021 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις - ροές, την Ροή Α - Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών – «Ρευστά» και την Ροή Β - Υπολογιστική Μηχανική Στερεών – «Στερεά».

Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 01/07/2020

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση για το μάθημα της Υπολογιστικής Εμβιομηχανικής

Το μάθημα της Υπολογιστικής Εμβιομηχανικής στις 18/3 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://mihkavus.my.webex.com/mihkavus.my/j.php?MTID=m3a5448b8ee925c0826dccdf3ebf11f9e

 

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
Αλλαγή έναρξης μαθήματος «Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων»

Η έναρξη του μαθήματος «Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/2/2020, λόγω έκτακτης αναβολής της κατά την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Αναβολή μαθημάτων της Τρίτης, 18/2/2020 λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων στα Μ.Μ.Μ.
Τα μαθήματα της Τρίτης, 18/2/2020 βάσει του αναρτημένου Ωρολογίου Προγράμματος του Δ.Π.Μ.Σ. αναβάλλονται λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στα Μ.Μ.Μ.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Μάθημα Υπολογιστικής Εμβιομηχανικής στις 19-2

Το μάθημα της Υπολογιστικής Εμβιομηχανικής στις 19/2 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο PC-Lab της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2019 - 2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως και 14 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 24/02/2020 και 25/02/2020.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 10 Φεβρουαρίου έως και 21 Φεβρουαρίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30 - 13:30)

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 31/01/2020.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 17/02/2020 - 21/02/2020.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων μαθημάτων

Οι εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων θα διεξαχθούν εκτάκτως σε νέες ημερομηνίες, ως ακολούθως:

Η εξέταση του μαθήματος «Υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης» (Ροή «Στερεά») θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10/02/2020 στις 16:00-19:00 στην αίθουσα 33 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η εξέταση του μαθήματος «Ροή Ρευστών (Μεταφορά ορμής – θερμότητας και μάζας)» (Ροή «Ρευστά») θα διεξαχθεί την Τρίτη 11/02/2020 στις 17:00-20:00 στην αίθουσα 33 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η εξέταση του μαθήματος «Μηχανική συνεχούς μέσου» (Ροή «Ρευστά» και Ροή «Στερεά») θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12/02/2020 στις 15:00-18:00 στην αίθουσα 32 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη ακ. έτους 2020-2021

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών ακ. έτους 2020-2021 του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019
Ευκαιρίες Εργασίας για νέους Μηχανικούς - Aegean Airlines

Η εταιρεία Aegean Airlines προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε νέους με σπουδές σε διάφορες ειδικότητες Μηχανικών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό αρχείο.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019
Προκήρυξη Βραβείων Διδακτορικών Διατριβών 2019 από την ECCOMAS

Η European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) προκηρύσσει δύο βραβεία καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, που ολοκληρώθηκε το 2019 – (βλ. σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ECCOMAS)

Για τον σκοπό αυτό κάθε εθνική εταιρία υπολογιστικής μηχανικής – εν προκειμένω η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) – θα επιλέξει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ, την καλύτερη διατριβή και θα την προωθήσει στην ΕCCOMAS με υποψηφιότητα για βράβευση. Οι διατριβές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από τις 7-μελείς εξεταστικές επιτροπές εντός του 2019.

Σημειώνεται ότι η διατριβή που θα επιλεγεί από την ΕΛΕΤΥΜ, θα βραβευτεί στο ECCOMAS 2020 Congress που θα διοργανωθεί μαζί με το 14th World Congress in Computational Mechanics, στις 19-24 Ιουλίου 2020 στο Παρίσι.

Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα, πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διατριβή στη διεύθυνση kvspilio@central.ntua.gr το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2020.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ,

Κ. Σπηλιόπουλος
Πρόεδρος ΕΛΕΤΥΜ

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019
Μάθημα Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”) την Πέμπτη 31/10

Το αυριανό (Πέμπτη 31/10) μάθημα "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)" θα γίνει εκτάκτως στο κτήριο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Οι φοιτητές να είναι στις 15.30 στην είσοδο του κτηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Μάθημα Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”) την Πέμπτη 17/10

Το αυριανό (Πέμπτη 17/10) μάθημα "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)" θα γίνει εκτάκτως στο κτήριο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Οι φοιτητές να είναι στις 15.30 στην έισοδο Ζωγράφου της Πολυτεχνειούπολης για να συναντήσουν τον διδάσκοντα και να πάνε μαζί στην αίθουσα διδασκαλίας.

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ - Δευτέρα 7.10.2019

Τη Δευτέρα 7.10.2019 και ώρα 15:00-16:00 θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα “Ν.Κουμούτσου” στο κτήριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Θα γίνουν εντατικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, πριν την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ, για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές της ροής "ΣΤΕΡΕΑ".

Τα μαθήματα αφορούν σε βασική ύλη Μηχανικής, θα ξεκινήσουν στις 23-09-2019 και θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από 15.00 εως18.00, στο κτήριο Αντοχής Υλικών, αίθουσα Σεμιναρίων.

Συντονιστής διδασκαλίας είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Γ. Τσαμασφύρος και συνδιδάσκων ο Ομότιμος Αναπλ. Καθηγητής Αιμ. Σιδερίδης.

Για πληροφορίες επικοινωνείστε με τον διδάσκοντα στο tsamasph@mail.ntua.gr

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών. (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30-13:30)

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν από 30/09/2019 έως και 11/10/2019, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2019)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)
 2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
 3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 04/10/2019. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).|
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 14/10/2019-25/10/2019.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019
Τελετή Απονομής ΜΔΕ (10/6/2019) - Στιγμιότυπα
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2019-2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-2019, περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 18 Αυγούστου 2019.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται έως την Δευτέρα 01/07/2019.


Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 24 Ιουνίου έως και 05 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 14/06/2019.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 24/06/2019 - 05/07/2019.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 29 Μαϊου 2019
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 15 Μαϊου 2019
ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Tα Μαθηματικά στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, 29-30/5/19

1ο  Σ  Υ  Μ  Π  Ο  Σ  Ι  Ο:
«Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης»


ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - ΠΕΜΠΤΗ  30  ΜΑΪΟΥ,  2019


ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ), ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»
Βασιλέως Κωνσταντίνου  48,  ΑΘΗΝΑ.     Μετρό: Στάση «Ευαγγελισμός»


ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:  Από «Δίαυλο»  https://diavlos.grnet.gr/event/e1362

Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα του Συμποσίου

Τετάρτη, 08 Μαϊου 2019
Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μαγουλάς και ο Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπολογιστική Μηχανική", Καθηγητής κ. Χρήστος Κυρανούδης, σας προσκαλούν στην τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. για τις παρακάτω περιόδους:

 • περίοδος Ιουνίου και Οκτωβρίου 2016
 • περίοδος Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2017
 • περίοδος Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2018

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες ροές, την Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών και την Υπολογιστική Μηχανική Στερεών.

Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων / Σχολών Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 17/06/2019.

* Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται έως την Δευτέρα 01/07/2019.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση για το μάθημα "Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων"

Το μάθημα "Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων" δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/02/2019, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 01/03/2019.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Αλλαγή ώρας μαθήματος

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του μαθήματος "Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών", κ.κ. Α. Στάμου και Δ. Μπούρη, το μάθημα θα διδάσκεται 8:45 π.μ.-11:30 μ.μ., αντί για 11:45 π.μ.-14:30 μ.μ. που έχει αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική", μπορεί να κατατεθεί από 18 Φεβρουαρίου έως και 1 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2017-2018, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από 18 έως και 22 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου

 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 25/02/2019 και 26/02/2019.

Από τη Γραμματεία 

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδ. ετους 2018-2019 με 3 τροποποιήσεις:

- Η εξέταση του μαθήματος "Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών" θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στο Αμφ. 202, στο κτ. Αντοχής Υλικών.

- Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Αθ. Παπαθανασίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 32.

- Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Γ. Τσαμασφύρο, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων, στο κτ. Αντοχής Υλικών.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 08/02/2019. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 25/02/2019-01/03/2019.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
Υποστήριξη μεταπτυχιακών διατριβών κ.κ. Α. Φριλίγγου και Κ. Γκουσδοβά, 25/10/2018

Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18:00, θα γίνει η υποστήριξη των μεταπτυχιακών εργασιών της κας Αναστασίας Φριλίγγου και του κ. Κωνσταντίνου Γκουσδοβά, στο κτήριο ΑΝΥΜ.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Α. Φριλίγγου: Αριθμητική προσομοίωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντική αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στην Αττική.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Κ. Γκουσδοβά: Αριθμητική προσομοίωση ατμοσφαιρικής ροής και διασποράς ρύπου γύρω από πρότυπο κτήριο.

Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Μπούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Α. Βαρβασούδη,18/10/2018

Την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα 17:30 μ.μ., θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Αντώνιου Βαρβασούδη.

Αίθουσα θα αναζητηθεί εκείνη τη στιγμή, με τόπο συνάντησης το γραφείο του διδάσκοντος, όπου θα υπάρξει σχετικό σημείωμα.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: Παραλληλοποίηση Επιλύτη του Πρωτεύοντος και Συζυγούς Προβλήματος Ατριβούς Ροής Συμπιεστού Ρευστού στη Βελτιστοποιήση Μορφής

Επιβλέπων Καθηγητής: Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής Σχ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 08 Οκτωβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών. (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30-13:30)

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου του ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2018-2019, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από 08/10/2018 έως και 19/10/2018,  11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τον πίνακα των επιλεγέντων, μετά τη συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Απο τη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 05/10/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15/10/2018-26/10/2018.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΔΠΜΣ "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" - ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οφείλεται σε λόγους που συνδέονται με την επανίδρυση του ΔΠΜΣ. Συγκεκριμένα, πρέπει να προηγηθεί η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΔΠΜΣ.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αφορούν σε όλα τα ΔΠΜΣ και όχι μόνο αυτό της Υπολογιστικής Μηχανικής.

Ζητούμε την κατανόηση των υποψηφίων για την παρατεινόμενη αναμονή και συμμεριζόμαστε την εύλογη ανησυχία και δυσαρέσκεια που εκφράζουν στην επικοινωνία τους μαζί μας. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών που πρέπει να προηγηθούν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έτσι ώστε η ανακοίνωση να γίνει το δυνατόν συντομότερα και πάντως πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ο Διεθυντής του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική»

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής ΕΜΠ

Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται έως την Δευτέρα 13/08/2018.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-2018, περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 19 Αυγούστου 2018.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
O N. Λαγαρός νέος κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Λαγαρός, διδάσκων του ΔΠΜΣ "Υππολογιστική Μηχανική" εξελέγη νέος Κόσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ για την περίοδο 9/2018-8/2021.

Ευχές για καλή θητεία.

Α. Μπουντουβής, Καθηγητής

Δ/ντης ΔΠΜΣ "ΥΜ"

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2018-2019 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 25 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 15/06/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 25/06/2018-29/06/2018.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Κυριακή, 27 Μαϊου 2018
Επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2018-2019

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι κανένα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2018-2019. Ο λόγος είναι ότι εκκρεμεί η τελική έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των ΔΠΜΣ που θα ολοκληρωθεί με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αυτό αναμένεται να γίνει στις αρχές Ιουνίου οπότε και θα δημοσιοποιηθούν οι ανακοινώσεις με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Τρίτη, 15 Μαϊου 2018
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Αιτήσεις τροποποίησης δήλωσης μαθημάτων - Αλλαγή ημερομηνιών

Σας πληροφορούμε ότι, οι αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27/02/2018. (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30-13:30)

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική Εμβιομηχανική»

Την Τετάρτη 21/2 και 28/2, 15.00-18.00, θα γίνει το εισαγωγικό υπολογιστικό εργαστήριο του μαθήματος στο μεγάλο PClab της Σχολής Χημικών Μηχανικών, από την Δρ. Ελένη Κορωνάκη.

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Τροποποίηση Ωρολόγιου Προγράμματος μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική", μπορεί να κατατεθεί από 20 Φεβρουαρίου έως και 26 Φεβρουαρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση για το μάθημα Μοριακή Προσομοίωση Υλικών

Το μάθημα "Μοριακή Προσομοίωση Υλικών" δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/02/2018, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.
Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/02/2018.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2017-2018, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από 12 έως και 16 Φεβρουαρίου 2018.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 20/02/2018 και 21/02/2018.

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
Τροποποίηση Προγράμματος Εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 09/02/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 20/02/2018-23/02/2018.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2017

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2017 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Καλλιόπη Λαποκωνσταντάκη,  με βαθμό διπλώματος 9,14
2ο   Γεώργιος Κίσσας, με βαθμό διπλώματος 9,00
3ο   Δημήτριος Πατσατζής,  με βαθμό διπλώματος 8,89

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 3.000 ευρώ.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017
Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής,10/11/2017

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας με τίτλο

"Διερεύνηση Διεργασιών Χημικής Απόθεσης από Ατμό με χρήση Υπολογιστικών Μοντέλων"

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10-11-2017 στις 15:30, στην αίθουσα Κουμούτσου του κτιρίου Χημικών Μηχανικών.

Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά. 

Σάββατο, 04 Νοεμβρίου 2017
9o Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Μηχανικής, 4-6/6/2018
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη δύο μεταπτυχιακών διατριβών, 31/10/2017

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών με τίτλο:

"Προγραμματισμός Λογισμικού - Μέθοδος Γένεσης 3Δ Δομημένου Πλέγματος – Εφαρμογές"

και

"Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Αεροτομής με χρήση της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου στο OpenFOAM και Παραμετροποίηση μέσω Αρμονικών Συντεταγμένων"

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31-10-2017 στις 14:00, στο γραφείο του κ. Γιαννάκογλου (αν κριθεί απαραίτητο, μετά θα μεταφερθούμε σε κοντινή αίθουσα της σχολής μηχανολόγων μηχανικών).

Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά ανά εργασία και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις.

 

Κ. Γιαννάκογλου

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017
Αλλαγή Αίθουσας διδασκαλίας

Το μάθημα «Υπολογιστικές Τεχνικές & Αλγόριθμοι Επίλυσης» (Ροή "ΣΤΕΡΕΑ"), με διδάσκοντα τον κ. Ε. Παπαδρακάκη, θα διδάσκεται στην Αίθουσα 11 στο Κτήριο των Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., αντί για το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών που είχε αναρτηθεί στο πρόγραμμα. 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Ε. Κούβελου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 1:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ευάγγελου Κούβελου
Δρ Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Θεωρητική μελέτη της αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών από νανοπορώδεις φορείς

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Παπαθανασίου, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Ε. Αντωνίου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 2:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ευάγγελου Αντωνίου
Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

CFD Simulation of droplets injection and water film development in the Air Intake System of a passenger car using OpenFOAM

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Β. Ριζιώτης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Γ. Δημητρέλλου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 3:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γιώργου Δημητρέλλου
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού Παν. Πατρών

Μοντελοποίηση Περιοδικού Αναερόβιου Βιοαντιδραστήρα με Ανακλαστήρες με χρήση Comsol Multiphysics

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Γ. Λυμπεράτος, Καθηγητής, Συν-Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το μάθημα «Μηχανική Συνεχούς Μέσου» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 32 στο Κτήριο των Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., αντί για την αίθουσα 34 που είχε αναρτηθεί στο πρόγραμμα. 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ, 9/10/2017

Tη Δευτέρα, 9/10/2017, ώρα 13:30, θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα “Ν.Κουμούτσου” στο κτήριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Τροποποίηση Ωρολόγιου Προγράμματος Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2017-2018, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από 02/10/2017 έως και 13/10/2017, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2017)
   
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
   
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   
 5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)
   
 2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
   
 3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 06/10/2017. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 23/10/2017-27/10/2017.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακ.Έτους 2017-18

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση: 10ο Διεθνές Συνέδριο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (δωρεάν παρακολούθηση για μεταπτυχιακούς φοιτητές)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, με αφορμή τον εορτασμό των δέκα χρόνων διοργάνωσης του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, καλεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών αντικειμένων να παρακολουθήσουν δωρεάν την δεύτερη ημέρα των επιστημονικών εργασιών (Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017).

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η σχετική φόρμα συμμετοχής.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017, περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου 2017.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017
5-th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation -- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 5-7/7/2017

Η Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα Μοχλός για την Οικονομική Ανάπτυξη και την  Κοινωνική Ευημερία

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Κέντρο της Χώρας, διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά στις 5-7 Ιουλίου 2017, το «Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Hellenic Forum του Δημοκρίτου έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης Ελλήνων και Ξένων Επιστημόνων από όλο τον Κόσμο και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργασιών και διασύνδεσης με τη βιομηχανία.  Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, Ενέργειας - Περιβάλλοντος, Βιοεπιστημών, Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη φετινή διοργάνωση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και στις συγκλίνουσες τεχνολογίες. Θα διοργανωθούν επίσης συζητήσεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας και επικοινωνίας της επιστήμης.

Τρεις ιδιαίτερες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το φετινό Forum:

   - Η πανηγυρική έναρξη του προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών ΕΚΕΦΕ «Δ» - Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, (Τετάρτη 5 Ιουλίου)

   - Η τελική φάση του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας MITEF Greece Startup Competition 2017 που διοργανώνεται από το MIT Enterprise Forum Greece (Πέμπτη 6 Ιουλίου)

   - Η εκδήλωση δικτύωσης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ που θα δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες και Ξένους Επιστήμονες να συναντηθούν με εκπροσώπους του Επιχειρηματικού Κόσμου και να διερευνήσουν τις  προοπτικές συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα και επενδυτικά σχήματα. (Παρασκευή 7 Ιουλίου)

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τις εγγραφές και την εκδήλωση δικτύωσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://events.demokritos.gr

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2017

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 16/06/2017. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 26/06/2017-30/06/2017.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2017

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 26 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2016-2017

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2017-2018 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές και ο διδάσκων (κ. Κ. Γιαννάκογλου) του μαθήματος "Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης", συμφώνησαν να αλλάξει η ώρα μαθήματος.

Έτσι, πλέον το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 15:15-18:00 στην αίθουσα Δ104 των Μηχανολόγων (είναι η διπλανή αίθουσα από αυτήν που έγινε το πρώτο μάθημα).

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Kαλλιόπης Λαποκωνσταντάκη, 17/2/2017

Την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 10:45 μμ, στην αίθουσα "Κουμούτσου" της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής της

Kαλλιόπης Λαποκωνσταντάκη
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Υπολογισμός τριβών σε μικροκανάλια με διφασικές ροές


Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Ν. Τσουκιάς, Αν. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Β. Ριζιώτης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2017

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να κατατεθεί από 20 Φεβρουαρίου έως και 24 Φεβρουαρίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2017.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2016-2017 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου
   
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).
   

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 20/02/2017 και 21/02/2017.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 10/02/2017. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 20/02/2017-24/02/2017.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017
Διεξαγωγή μαθημάτων την Τρίτη 10/1/2017 - EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, Τρίτη 10/1, το μάθημα "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές - Αλγόριθμοι Επίλυσης και Εργαστήριο", 6.00-8.00 μμ (διδάσκων κ. Γιαννάκογλου),  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, λόγω καιρού.

Το μάθημα "Ροή Ρευστών" , 3.00-6.00 μμ (διδάσκων κ. Μαρκάτος) ΘΑ ΓΙΝΕΙ στην αίθ. Κουμούτσου της Σχ. Χημ. Μηχ.

Το μάθημα "Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών" , 3.00-6.00 μμ (διδάσκων κ. Γεργιάδης) ΘΑ ΓΙΝΕΙ.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2016-2017

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2016

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2016 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Eμμανουήλ Τρυπάκης,  με βαθμό ΜΔΕ 9,42
2ο   Δημήτριος Τσαπέτης,  με βαθμό ΜΔΕ 9,34
3ο   Παναγιώτης Σεβεντεκίδης, με βαθμό ΜΔΕ 9,14

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 3.000 ευρώ.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Την Τρίτη, 04/10/2016, ώρα 15:00, θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα “Ν.Κουμούτσου” στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Σεμινάρια για προγραμματισμό σε Fortran

Ενημερώνονται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» ότι προγραμματίζονται 2 σεμινάρια για προγραμματισμό σε FORTRAN, την Τετάρτη 5/10 14:30-17:00 και, σε συνέχεια του πρώτου, την Πέμπτη 6/10 14:30-17:00.

Τα σεμινάρια θα γίνουν στο “μικρό” PCLAB (Υ3) της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οσοι δεν γνωρίζουν που είναι η αίθουσα, μπορούν να συναντηθούν με τον Αντώνη Σπυρόπουλο στις 14:20 (στις 5/10) στο κυλικείο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στείλτε email στον Αντώνη Σπυρόπουλο, aspyr@chemeng.ntua.gr μέχρι την Παρασκευή 30/9.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2016-2017, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν από 03/10/2016 έως και 14/10/2016, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2016)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών ( μόνο για τους νεοεισαχθέντες)
 2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
 3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ.

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», όπως προέκυψε μετά τις απαντήσεις επί της αποδοχής τους των εισακτέων και επιλαχόντων του αρχικού καταλόγου.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016
Eπαινος για μεταπτυχιακή διατριβή σε απόφοιτο του ΔΠΜΣ

Τιμητικό έπαινο, στο πλαίσιο του Θωμαΐδειου Βραβείου, έλαβε ο απόφοιτος του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" Κωνσταντίνος Καραλής.

Ο τίτλος της εργασίας είναι "Ρευστοδυναμική προσομοίωση ηλεκτρικής καμίνου εμβαπτισμένου τόξου" και επιβλέπων ο Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής.

βλ. απόφαση Συγκλήτου

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2016-2017

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2016
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2016

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 07/10/2016. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 17/10/2016-27/10/2016.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακ.Έτους 2016-17

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2016-2017

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2015-2016, περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 21 Αυγούστου 2016.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Γρηγόρη Κασαπίδη, 5/7/2016

Την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016, και ώρα 1:15 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γρηγόρη Κασαπίδη
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με κάρτες γραφικών στην προσομοίωση φαινομένων διαβροχής

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Ν. Λαγαρός, Επ. Καθηγητής, Σχ. Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016
Πίνακας επιλεγέντων για συμμετοχή στο 2ο Σεμιναριακό Εργαστήριο: Επιστημονικοί Yπολογισμοί Mεγάλης Kλίμακας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
Παραλαβή Πρωτότυπων Διπλωμάτων

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική" μέχρι και το Φεβρουάριο 2016, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, καθημερινά 11.30-13.30, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών  (κ. Σηφάκη, τηλ. 210 7722248, e-mail: compmech@chemeng.ntua.gr)

Από τη Γραμματεία

Σάββατο, 28 Μαϊου 2016
Σεμιναριακό Εργαστήριο: Επιστημονικοί Yπολογισμοί Mεγάλης Kλίμακας, 4-7/7/2016

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” του ΕΜΠ, διοργανώνει το

2ο Σεμιναριακό Εργαστήριο (workshop): Επιστημονικοί Yπολογισμοί Mεγάλης Kλίμακας

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 4-7/7/2016.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Τρίτη, 17 Μαϊου 2016
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2016

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 27 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2016 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 17 Μαϊου 2016
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2016

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 10/06/2016. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 21/06/2016-01/07/2016.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 11 Μαϊου 2016
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2016-2017 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016
Δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

The Rheology of Colloidal Suspensions: Shape and Charge anisotropy : http://lgc.cnrs.fr/IMG/pdf/phds12.pdf

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016
Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ εξαμήνου, ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016
Σεμινάριo Υπολογιστικής Μηχανικής: Tρίτη, 1/3/2016, 2:00 μμ

Το 3ο σεμινάριο του ακαδ. έτους 2015-2016, θα γίνει την Τρίτη, 1/3/2016.

Ομιλητής:           Δρ. Ιωάννης Κοντόπουλος

Τίτλος:                Αριθμητικές προσομοιώσεις βιομηχανικών διεργασιών

Θα παρουσιαστούν παραδείγματα και θα συζητηθούν οι προοπτικές των βιομηχανικών αριθμητικών προσομοιώσεων που υλοποιούνται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Χρόνος/τόπος:      Τρίτη, 1/3/2016, ώρα 2:00-2:45 μμ
                             Κτήριο Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αιθ. Κουμούτσου

 

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Yπολογιστική Μηχανική"

Aνδρέας Γ. Μπουντουβής

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουνε γίνει αλλαγές σε κάποιες αίθουσες διδασκαλίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Συγκεκριμένα, την ημέρα Πέμπτη).
Παρακαλούμε δείτε το ενημερωμένο αρχείο.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ανακοίνωση για το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία", δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Αίθουσα Διδασκαλίας Μαθήματος «Μοριακή προσομοίωση υλικών»

Το μάθημα «Μοριακή προσομοίωση υλικών» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 32 στο Κτήριο Χημικών Μηχανικών. 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016
Εγγραφές και επανεγγραφές 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2015-2016, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου
 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 22/02/2016 και 23/02/2016.

Από τη Γραμματεία

Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2016
Βραβεία ECCOMAS για καλύτερη διδακτορική διατριβή σε Υπολογιστική Μηχανική

Η European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) προκηρύσσει δύο βραβεία καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, που ολοκληρώθηκε το 2015 – (βλ. σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ECCOMAS)

Κάθε εθνική εταιρία υπολογιστικής μηχανικής – εν προκειμένω η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) – θα επιλέξει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ, την καλύτερη διατριβή και θα την προωθήσει στην ΕCCOMAS με υποψηφιότητα για βράβευση.

Σημειώνεται ότι η διατριβή που θα επιλεγεί από την ΕΛΕΤΥΜ, θα βραβευτεί στο ECCOMAS Congress 2016 (VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering), το οποίο θα διεξαχθεί 5-10 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη βλ. https://www.eccomas2016.org/.

Οι διατριβές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από τις 7-μελείς εξεταστικές επιτροπές εντός του 2015.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τους συναδέλφους και συνεργάτες σας. Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να ταχυδρομήσουν, το αργότερο μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2016, ένα αντίγραφο της διατριβής, μια περίληψη 2-3 σελίδων στην Αγγλική και ένα βιογραφικό σημείωμα του διδάκτορα (στην Αγγλική) στη διεύθυνση:

Καθηγητή Μανόλη Παπαδρακάκη

Πρόεδρο ΕΛΕΤΥΜ

Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών

Πολυτεχνειούπολη   Ζωγράφου

157 80 Αθήνα

Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα, πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διατριβή στη διεύθυνση mpapadra@central.ntua.gr.

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2016

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 22 έως και 26 Φεβρουαρίου 2016 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016
Εκδήλωση της McKinsey για φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αύριο Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 στις 18:00, η εξέταση του μαθήματος Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (συνιστώσα με διδάσκοντα τον Κ. Γιαννάκογλου) θα γίνει στην αίθουσα Ζ204 του Κτιρίου Μηχανολόγων και όχι στην αίθουσα διδασκαλίας που αναφέρει το πρόγραμμα.

Η αίθουσα Ζ204 βρίσκεται απέναντι από το κτήριο "Όμικρον", όπου γινόταν το μάθημα, στο κεντρικό των Μηχανολόγων.
Μπαίνετε από την κεντρική είσοδο, απέναντι από το parking και, από το πρώτο κλιμακοστάσιο (κτήριο Ζ), ανεβαίνετε στον 2ο όροφο.

Ο διδάσκων
Κ. Γιαννάκογλου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2016

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 15/02/2016. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/02/2016-04/3/2016.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2015

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2015 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Eυάγγελος Καραΐσκος,  με βαθμό ΜΔΕ 9,27
2ο   Παναγιώτης Σταματόπουλος,  με βαθμό ΜΔΕ 9,07
3ο   Ηλίας Νικολαΐδης, με βαθμό ΜΔΕ 9,07

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 5.000 ευρώ.

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
Σεμινάρια Υπολογιστικής Μηχανικής - 1o σεμινάριο: Δευτέρα, 7/12/2015, 5:00 μμ

Με βασικό σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για το “τοπίο” και τις  εξελίξεις, εντός και εκτός ΕΜΠ, στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών της Υπολογιστικής Μηχανικής, οργανώνεται σειρά σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια θα γίνονται, κατά κανόνα, ημέρα Δευτέρα.

Το 1ο σεμινάριο θα γίνει τη Δευτέρα, 7/12/2015.

Ομιλητής:             Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τίτλος:                 Υπολογιστική Διακριτή Αριστοποίηση και Εφαρμογή σε Προβλήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης

Περίληψη:          Η διακριτή αριστοποίηση αφορά την εύρεση αποτελεσματικών υπολογιστικών μεθοδολογιών για την προσέγγιση της λύσης προβλημάτων αριστοποίησης που η ακριβής τους λύση (εντοπισμός παγκόσμιου άριστου) είναι πρακτικά αδύνατη. Τα προβλήματα αυτά είναι σημαντικά από την εμπορική τους πλευρά καθώς αποτελούν την καρδιά της καθημερινότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών που έχουν στόχο να συντονιστούν οι μονάδες παραγωγής (βιομηχανία), οι προμηθευτές, οι μονάδες αποθήκευσης και τα καταστήματα διάθεσης (λιανικής), έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται  γρήγορα, στις σωστές ποσότητες, και στους σωστούς προορισμούς. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγής και της διανομής του προϊόντος, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες. Εκτός από το τεράστιο πρακτικό ενδιαφέρον, αξιοσημείωτο είναι και το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η επίλυση των σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάλυση των διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Δυστυχώς, οι ακριβείς μαθηματικοί αλγόριθμοι που εμπλέκονται στην επίλυση αυτών των δύσκολων προβλημάτων (δρομολόγηση στόλου οχημάτων, πακετοποίησης πολλών διαστάσεων, χωροθέτησης και χωροδιάταξης μονάδων, χρονικού προγραμματισμού παραγωγής κλπ) αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν, είτε επειδή στις περιπτώσεις επίλυσης των μεγάλης κλίμακας προβλημάτων (τα οποία αποτελούν και τις ρεαλιστικές περιπτώσεις προβλημάτων) δεν μπορούν να δώσουν λύσεις εντός λογικών χρονικών ορίων (εξαιτίας της εκθετικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα), είτε επειδή τα προβλήματα αυτά χαρακτηρίζονται από διαφόρων ειδών περιορισμούς που δεν είναι δυνατό να αναπαρασταθούν από κάποιο μαθηματικό πρότυπο. Η λύση στο πρόβλημα αυτό δίδεται με τη χρήση μεταευρετικών αλγορίθμων, οι οποίοι αποτελούν ένα σύνολο καθορισμένων στρατηγικών με βάση το υπό εξέταση πρόβλημα, των οποίων ο στόχος είναι η εύρεση μια εξαιρετικής λύσης του προβλήματος, εμπλέκοντας υπολογιστικό χρόνο που κινείται σε λογικά πλαίσια. Οι μεταευρετικοί αλγόριθμοι είναι υψηλού επιπέδου υπολογιστικές διαδικασίες οι οποίες καθοδηγούν και τροποποιούν τη λειτουργία υποδεέστερων ευρετικών αλγορίθμων, χρησιμοποιώντας διαφορετικών τύπων στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μία δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση του ιστορικού της πορείας της υπολογιστικής έρευνας και στην εξερεύνηση του χώρου των λύσεων. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας έχει ως αποτέλεσμα αφενός τον άμεσο προσδιορισμό των περιοχών με υψηλής ποιότητας λύσεις και αφετέρου την αποφυγή της κακής χρήσης υπολογιστικού χρόνου σε περιοχές που είτε έχουν ήδη εξερευνηθεί είτε δεν παρέχουν υψηλής ποιότητας λύσεις.

Χρόνος/τόπος:      Δευτέρα, 7/12/2015, ώρα 5:00-6:00 μμ
                             Κτήριο Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αιθ. Κουμούτσου

 

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Yπολογιστική Μηχανική"

Aνδρέας Γ. Μπουντουβής

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας - SimTec

Ενημέρωση από την εταιρία SimTec:

Στο παρακάτω link θα βρείτε τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρία μας:

http://www.simtec.gr/index.php/el/about-us/2012-05-31-16-09-10/item/228-νέες-θέσεις-εργασίας-υπεύθυνος-marketing-–-μηχανικός-τεχνικής-υποστήριξης 

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Μπίκα
Μηχανικός Πωλήσεων


SimTec Software & Services
2 P. P. Germanou, 546 22 Thessaloniki, Greece
166A, Kifissias Av. & Sofokleous, 151 26 Maroussi, Greece
T: 30 2310 251 731, 30 210 727 9046
F: 30 2310 288 391, 30 210 727 9200
simtec@simtec.gr
www.simtec.gr

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Hλία Νικολαΐδη, 26/10/2015

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 9:00 πμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ηλία Νικολαΐδη
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Development of computational algorithms and thermodynamic models for multiphase, multicomponent CO2 mixtures

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Συν-επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Ι. Οικονόμου, Καθηγητής, Συν-επιβλέπων, Τexas A&M University at Qatar
Θ. Θεοδώρου, Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015
Βραβεία σε αποφοίτους του 2015 από το Limmat Stiftung

 

Το Limmat Stiftung, διεθνούς εμβέλειας ίδρυμα χορηγιών, θα απονείμει χρηματικά βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποφοιτούν το έτος 2015 απο τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική”. Θα βραβευτούν τρεις φοιτητές με βάση το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 5.000 ευρώ.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος

H διδασκαλία του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές-Αλγόριθμοι Επίλυσης κι Εργαστήριο (Παράλληλη Επεξεργασία)" από τον Καθηγητή κ. Κ. Γιαννάκογλου θα γίνεται κάθε Τρίτη 18.00-20.00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτ. Ο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, αντί της αναφερόμενης στο ωρολόγιο πρόγραμμα ημέρας και ώρας.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον κ. Γιαννάκογλου (kgianna@central.ntua.gr) ή με τη Γραμματεία (compmech@chemeng.ntua.gr).

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?

Την Τετάρτη, 14/10/2015, ώρα 13:30,  θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα “Ν.Κουμούτσου” στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2015-2016, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν από 01/10/2015 έως και 16/10/2015, 11.30-13.30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5.Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Κατάθεση κι εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση στους επιβλέποντες (σε ψηφιακή μορφή) των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 12/10/2015.
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 19/10/2015- 28/10/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία 

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2015-2016

Ανακοινώνεται το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ (συνεδρίαση 10-07-2015).

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2014-2015, περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 21 Αυγόυστου 2015.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων (http://compmech.chemeng.ntua.gr/?news&news_item=205)

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015
Έντυπο αίτησης ανάληψης θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2015 (ακαδ. έτους 2014-2015)

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 22 Μαϊου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2015-2016 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

Παρασκευή, 15 Μαϊου 2015
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας Ιουνίου 2015

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί  από 24/06/2015 έως 03/07/2015 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Παρασκευή, 15 Μαϊου 2015
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση στους επιβλέποντες (σε ψηφιακή μορφή) των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 12/06/2015.
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/06/2015- 03/07/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Ο επιβλέπων κάθε μεταπτυχιακής θα καταθέσει (upload) το ψηφιακό κείμενο της εργασίας στο ειδικό αποθετήριο της Γραμματείας της Σχολής μαζί με τη βεβαίωση (online) αποδοχής της εργασίας έως 16/06/2015.

Από τη Γραμματεία 

Παρασκευή, 15 Μαϊου 2015
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2014-2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 14 Μαϊου 2015
Παραλαβή Πρωτότυπων Διπλωμάτων

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική" μέχρι και το Φεβρουάριο 2014, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, καθημερινά 12.00-13.00, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

Παρασκευή, 08 Μαϊου 2015
Ανακοίνωση για το Μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου"

Την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και ώρα 3-6μμ, το μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές", θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 32, Κτ.ΧΜ

Δευτέρα, 04 Μαϊου 2015
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Μεταπτυχιακής Εργασίας 2014

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015
Έντυπα αιτήσεων τροποποίησης δήλωσης μαθημάτων 2ου εξαμήνου 2014-2015

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015
Διευκρίνιση για την επιλογή των μαθημάτων 2ου εξαμήνου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα κατά το ακαδ. έτος 2014-2015 οφείλουν να επιλέξουν πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα κατά το 2ο εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση λειτουργίας του ΔΠΜΣ  (ΦΕΚ-3612/τ.Β'/31.12.2014 ).

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης, η οποία για το εν λόγω εξάμηνο όριζε έξι (6) μαθήματα.

Από τη Γραμματεία

 

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
Έντυπο εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων 2ου εξαμήνου 2014-2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία" θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 2.45-5.30, Εργ. Στατικής, Νέα Κτήρια Πολ.Μηχανικών, κατόπιν αιτήματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
Ανακοίνωση για το μάθημα "Εκτίμηση σφάλματος και προσαρμοστικές τεχνικές"

Το μάθημα του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Εκτίμηση σφάλματος και προσαρμοστικές τεχνικές" δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2014-2015), λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
Αίθουσα Διδασκαλίας Μαθήματος «Μοριακή προσομοίωση υλικών»

Το μάθημα «Μοριακή προσομοίωση υλικών» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 106 στα Νέα Κτήρια  της ΣΕΜΦΕ. 
Η πρώτη διάλεξη θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα, 16/2.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015
Προκήρυξη βραβείου στη μνήμη του Καθηγητή Στράτου Γαλανή

Προκυρήσσεται Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο:

Η Συμβολή των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη

Αφιερωμένο στη μνήμη του συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή

Χρηματική ενίσχυση 1500 €,  προθεσμία υποβολής μέχρι 30/10/2015

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015 (Τροποποιημένο)

Ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015, με τροποποιήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του, προκειμένου να αρθούν οι χρονικές επικαλύψεις συγκεκριμένων μαθημάτων.

 

Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2015
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2014

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2014 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Hλέκτρα Κρητικού,  με βαθμό ΜΔΕ 9,67
2ο   Ιωάννης Ατσόνιος,  με βαθμό ΜΔΕ 9,27
3ο   Σταύρος Χατζηελευθερίου, με βαθμό διπλώματος 9,13

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 10.000 ευρώ.

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015
Εξαιρετική διεθνής διάκριση του Καθ. Δ. Θεοδώρου
Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Έκτακτη αλλαγή διδασκαλίας μαθήματος

Εκτάκτως, την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, λόγω απουσίας (στις 18/2) του κ. Γιαννάκογλου στο εξωτερικό, τα δύο μαθήματα που διδάσκει («Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών πλεγμάτων» και «Αιτιοκρατικές και Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης») μεταφέρονται (από την Τετάρτη 18/2) την Παρασκευή 20/2 (και ώρες 16:00-18:40 το πρώτο και 18:50-21:15 το δεύτερο) στο Κτίριο Όμικρον Μηχανολόγων Μηχανικών.

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή γίνεται εκτάκτως και μόνο για την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου. Στη συνέχεια, τα μαθήματα θα διδάσκονται κανονικά την Τετάρτη, βάσει προγράμματος.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Εγγραφές και επανεγγραφές 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2014-2015, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι:

 • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2014-2015 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου

 • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 24/02/2015 και 25/02/2015.

 

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας Φεβρουαρίου 2015

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 11 έως 18 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 16/02/2015. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές.
   
 • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών και η κατάθεση της βαθμολογίας θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 24/02/2015-06/3/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Ο επιβλέπων κάθε μεταπτυχιακής θα καταθέσει (upload) το ψηφιακό κείμενο της εργασίας σε ειδικό αποθετήριο της Γραμματείας της Σχολής μαζί με τη βεβαίωση (online) αποδοχής της εργασίας έως 18/02/2015.

Από τη Γραμματεία 

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)" μετακινείται στην Πέμπτη, 19/2/2015.

Η εξέταση θα γίνει από 10.00-13.30 στις αίθουσες που σημειώνονται στο συνημμένο τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων.

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015
Θέση Υπεύθυνου Παραγωγής για τη στελέχωση Εργοστασιακής Μονάδας της Glonatech Α.Ε. στη Λαμία

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη.

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2014-2015

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2014-2015.

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Mάριου Οικονόμου, 3/12/2014

Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 1:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Μάριου Οικονόμου
Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου

Συμπλήρωμα Schur σε παράλληλες αρχιτεκτονικές πολλαπλών GPU/CPU πυρήνων.
Εφαρμογή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
X. Kυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ.
B. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής, Σχ. Πολιτικών Μηχ.

Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014
Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2014, 12-13/12/2014, Αθήνα

Το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών" - ΡΟΗ 2014, θα γίνει 12-13 Δεκεμβρίου 2014 στο 'Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Παπάγου).

Η εγγραφή για φοιτητές είναι 20 ευρώ και η σχετική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (και εγγραφής) παρατείνεται μέχρι 4-12-2014.

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014
Εναλλαγή μαθημάτων Τρίτης (2/12) και Πέμπτης (4/12) στη Ροή "Ρευστά"

Την Τρίτη, 2/12, 3:00-6:00 μμ θα γίνει το μάθημα "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" στη θέση του "Ροή Ρευστών" το οποίο θα γίνει την Πέμπτη, 4/12, ώρα 4:00-7:00 μμ. Εαν προκύψει θέμα αλλαγής αιθουσών θα ακολουθήσει συμπληρωματική ενημέρωση.

Η εναλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την επόμενη βδομάδα.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Παν. Γιαννατσέλη, 28-11-2014

Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 12:45 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Παναγιώτη Γιαννατσέλη
Διπλωματούχου Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

      Πολλαπλότητα λύσεων σε συμμετρικό αντιδραστήρα χημικής απόθεσης από ατμό: Συνύπαρξη συμμετρικών και μη-συμμετρικών πεδίων ροής

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Ε. Μητσούλης, Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Ι. Καραφύλλης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
Μάθημα Πέμπτης, 27/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά"

Το μάθημα της Πέμπτης, 27/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά" θα γίνει στο κτήριο Αντοχής Υλικών

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Κων. Καραλή, 26-11-2014

Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 9:30 πμ, στην αίθουσα 217 του κτ. Κεντρικής Βιλιοθήκης ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Κωνσταντίνου Καραλή
Διπλωματούχου Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Ρευστοδυναμική προσομοίωση ηλεκτρικής καμίνου εμβαπτισμένου τόξου 

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ.
Α. Ξενίδης, Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
Μάθημα Πέμπτης, 6/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά"

Το μάθημα της Πέμπτης, 6/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής
"Ρευστά" θα γίνει στο κτήριο Αντοχής Υλικών

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014
Μάθημα Πέμπτης, 23/10, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά"

Το μάθημα της Πέμπτης, 23/10, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά" θα γίνει στο κτήριο Αντοχής Υλικών

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Aνδρέα Νάτση, 15-10-2014

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 3:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ανδρέα Νάτση
Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού Παν. Πατρών

Multiphase CFD Simulation of suction of water by the engine of cars subjected to water drive through

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ.
Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ.

Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2014
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?

Τη Δευτέρα, 13/10/2014, ώρα 3:30 μμ (δηλ. μετά το μάθημα) θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” στην αίθουσα “Κουμούτσου” στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων A΄ εξαμήνου, ακαδ. έτους 2014-2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014
Δεύτερο σεμινάριο για προγραμματισμό σε FORTRAN

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει και δεύτερο σεμινάριο, σε συνέχεια του πρώτου, για προγραμματισμό σε FORTRAN, την Τετάρτη 8/10/2014 10:00-12:00.

Το σεμινάριο θα γίνει στο "μικρό" PCLAB (Υ3) της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Παραλαβή πρωτότυπων διπλωμάτων (παπύρων)

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μέχρι και το Φεβρουάριο 2013, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, καθημερινά 12:00-13:00, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Επικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων στο ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2014-2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2014-2015, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν από 01/10/2014 έως και 10/10/2014, 12.00-13.00 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5.Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (για τους νεοεισαχθέντες)
2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014
Σεμινάριο προγραμματισμού σε FORTRAN για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ΔΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για προγραμματισμό σε FORTRAN, την Τετάρτη 01/10/2014 και ώρα 11:00-13:30.

Το σεμινάριο δεν είναι υποχρεωτικό και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να "θυμηθούν" τη fortran. Θα γίνει στο “μικρό” PCLAB (Υ3) της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Για όσους δεν γνωρίζουν που είναι η αίθουσα μπορούμε να δώσουμε ραντεβού στις 10:50 στο κυλικείο της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Όσοι θέλουν να έρθουν μόνοι τους μπορούν να συμβουλευτούν το χάρτη. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε email στο: aspyr@chemeng.ntua.gr

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Future Leaders Programme - Φθινοπωρινός κύκλος 2014

Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους μεταπτυχιακούς και απόφοιτους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα με κοινωνική διάσταση.

Eνημερώσουμε για τις επερχόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος FUTURE LEADERS για το Φθινοπωρινό κύκλο του 2014:

  -> 29/10 - 09/11/14

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων έως και 28 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.futureleaders.gr και δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Επίσης, στο Facebook Future Leaders Greece

Ειδικά για τον κύκλο 29/10 – 09/11/2014 αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 26/09/14.

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2014

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2013-2014, περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόγραμμα επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2014 (ακαδ. έτους 2013-2014)

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014-2015

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Οκτωβρίου 2014

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» στην, από 26/082014, συνεδρίασή της, αποφάσισε η παράδοση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2014 να γίνει ως ακολούθως:

 

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ

μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον

επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται

τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής)                     : 17/11/2014

 

Περίοδος εξέτασης ΜΕ                                            : 24/11/2014-28/11/2014

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2014-2015

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδ.έτος 2013-2014 μπορούν να κάνουν ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μετά τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου και συγκεκριμένα 22/09/2014 - 26/09/2014, με την προϋπόθεση ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.


Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

H αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 24 έως 29 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων Β εξαμήνου, ακαδ. έτους 2013-2014

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Ιουλίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ), περιόδου Ιουλίου 2014 για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 • Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ 
  μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον
  επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται
  τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής):                               16/07/2014

 

 • Περίοδος εξέτασης ΜΕ:                                                     21/07/2014 - 25/07/2014


Από τη Γραμματεία

Σάββατο, 05 Ιουλίου 2014
Παράταση προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για φοίτηση στο ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 παρατείνεται μέχρι 14/7/2014.

Σάββατο, 05 Ιουλίου 2014
Ολοκλήρωση εξαμήνου και εξετάσεις

Το τρέχον διδακτικό εξάμηνο πρατείνεται μέχρι 25/7/2014. Οι εξετάσεις του εξαμήνου θα διεξαχθούν στο διάστημα 1-12/9/2014 και το πρόγραμμά τους θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2014
Επανεκκίνηση μαθημάτων

Συνεχίζονται, από Πέμπτη 3/7/2014, τα μαθήματα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πρύτανη. Η τροποποίηση της διάρκειας του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες στη διδασκαλία των μαθημάτων και να γίνουν οι απαιτούμενες αναπληρώσεις, και τα σχετικά με την εξεταστική, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014
Πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη - μαθήματα

Η πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη δεν είναι δυνατή και κατά συνέπεια και η διεξαγωγή μαθημάτων.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Δευτέρα, 26 Μαϊου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική ακαδ. έτους 2014-2015 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2014-2015 και Αίτηση Υποψηφιότητας.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

 

Τρίτη, 13 Μαϊου 2014
Aλλαγή ώρας Μαθήματος την Τρίτη, 13/5

Σας πληροφορούμε ότι, μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες, το μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές" της Τρίτης 13/5, θα πραγματοποιηθεί 4-6μμ, στην Αίθουσα 32, Κτ.ΧΜ.

Πέμπτη, 08 Μαϊου 2014
Βραβεία σε αποφοίτους του 2014 από το Limmat Stiftung

Το Limmat Stiftung, διεθνούς εμβέλειας ίδρυμα χορηγιών, θα απονείμει χρηματικά βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποφοιτούν το έτος 2014 απο τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική”. Θα βραβευτούν τρεις φοιτητές με βάση το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 10.000 ευρώ.

Τετάρτη, 07 Μαϊου 2014
Πρόγραμμα "Fellowship for a New Economy"

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

Τετάρτη, 07 Μαϊου 2014
Ημερίδα σταδιοδρομίας από το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ
To Γραφείο Διασύνδεσης-Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων McKinsey & Company διοργανώνει ημερίδα σταδιοδρομίας στην οποία προσκαλεί τους φοιτητές του 4ου/5ου έτους και νέους απόφοιτους των Σχολών:
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Χημικών Μηχανικών
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών 

καθώς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Μ.Π.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 στις 4:45 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι (Πειραιώς 100).

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 02 Μαϊου 2014
Ανακοίνωση βαθμολογίας εξετάσεων

Η βαθμολογία της εξέτασης σε κάθε μάθημα του 1ου εξαμήνου 2013-2014 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (στον ιστότοπο του μαθήματος), στον σύνδεσμο "Αρχεία". H ιστοσελίδα κάθε μαθήματος εντοπίζεται μέσω στου συνδέσμου Πρόγραμμα Σπουδών.

Στο εξής, οι βαθμολογίες τελικών εξετάσεων θα αναρτώνται στο σύνδεσμο "Αρχεία" κάθε μαθήματος.

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "'Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές τεχνικές"

Σας πληροφορούμε ότι, μετά από ενημέρωση από τον διδάσκοντα, το μάθημα "Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές τεχνικές" της Παρασκευής 2/5, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί σε επόμενη εβδομάδα.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Προτεινόμενη μεταπτυχιακή διατριβή 2013 για Θωμαϊδειο Βραβείο

Από τις μεταπτυχιακές διατριβές του έτους 2013 που υπεβλήθησαν στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ως υποψήφιες για το Θωμαϊδειο Βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής διατριβής 2013, η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε να προτείνει τη μεταπτυχιακή διατριβή του

Αθανασίου Βίτσα με τίτλο "Multilayer particle resuspension in a turbulent flow".

H διατριβή εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Institute of Fluid Dynamics, HZDR, Dresden, Γερμανία, με επιβλέποντες τους Dr. G. Lecrivain και Καθ. Α. Γ. Μπουντουβή.

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014
Tροποποιήσεις προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2013-2014

Ανακοινώνεται το τροποποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2013-2014. Εχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

1)Το μάθημα «Μη Γραμμική Δυναμική- Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων» (κοινό για τις δύο ροές) θα γίνεται Τρίτη 6:00-9:00 (αντί Δευτέρα που ήταν).

2)Το μάθημα  «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ- Δυναμική» (της ροής «Στερεά») θα γίνεται Δευτέρα 6:00-9:00 (αντί Tρίτη που ήταν).

3) Το μάθημα «Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων Ι» (της ροής «Ρευστά») θα γίνεται Πέμπτη 6:00-8:00 (αντί Τρίτη που ήταν).

Το τροποποιημένο πρόγραμμα θα ισχύσει αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014
Διακοπή μαθημάτων λόγω Πάσχα

Τα μαθήματα θα διακοπούν από 14/4 - 25/4/2014, λόγω Πάσχα.

 

 

 

Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014
Kανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ 2014

O Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (5η/συνεδρίαση, στις 17-3-2014)

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014
Παράταση εγγραφών και επανεγγραφών στο 2ο εξάμηνο ακαδ. έτους 2013-2014 του ΔΠΜΣ

Η κατάθεση αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στο 2ο εξάμηνο του ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2013-2014 παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 04/04/2014.

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές στις 07/04/2014 και 08/04/2014.

Από τη Γραμματεία

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "Υπολογιστικές μέθοδοι σε διεργασίες μη- νευτωνικής ροής (ΡΟΗ 1)"

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/03/2014, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον διδάσκοντα κ. Ε. Μητσούλη (e-mail:mitsouli@metal.ntua.gr) προκειμένου να συνεννοηθείτε για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014
Τροποποίηση ανακοίνωσης για το μάθημα "Mέδοδοι Αιτιοκρατικής & Στοχαστικής Βελτιστοπ. & Εφαρμογές (ΡΟΗ 1)"

Η διδασκαλία του μαθήματος του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Mέδοδοι Αιτιοκρατικής & Στοχαστικής Βελτιστοπ. & Εφαρμογές (ΡΟΗ 1)" θα γίνει κανονικά και την Τετάρτη 02/04/2014.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα Mέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοπ. και Εφαρμογές (ΡΟΗ 1)

Η διδασκαλία του μαθήματος του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Mέθοδοι Αιτιοκρατικής & Στοχαστικής Βελτιστοπ. & Εφαρμογές (ΡΟΗ 1)" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 09/04/2014.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΩΜΑΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία" δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2013-2014)

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα μηχανικής εφοδιαστικής διαχείρισης"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα μηχανικής εφοδιαστικής διαχείρισης" (Διδάσκων: Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής ΕΜΠ) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 03/04/2014.

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Β εξαμήνου, ακαδ. έτους 2013-2014

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Εγγραφές και επανεγγραφές 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν από 24 έως 28 Μαρτίου 2014.

Σημειώνεται ότι:

- η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου

- η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 31/03/2014 και 01/04/2014.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Φεβρουαρίου 2014 για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ

μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον

επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται

τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής)                     : 21/03/2014

 

Περίοδος εξέτασης ΜΕ                                            : 31/03/2014 - 04/04/2014

 

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 24 έως 28 Μαρτίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (επισυνάπτεται το έντυπο).

Από τη Γραμματεία

Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014
Ορισμός αίθουσας εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές- Αλγόριθμοι Επίλυσης κι Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Παπαδρακάκη, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 10/03/2014 και ώρα 15.00-16.30, θα γίνει στο Σχεδιαστήριο 1, στα Νέα Κτίρια Πολιτκών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014
Πρόγραμμα εξετάσεων 1ου εξαμήνου 2013-2014 (τροποποιημένο)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 με μια τροποποίηση από το προηγούμενο: η εξέταση του μαθήματος "Μηχανική Συνεχούς Μέσου" μετακινείται στην Παρασκευή 14/3/2014.

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-14 (επικαιροποίηση)

Ανακοινώνεται επικαιροποίηση του τροποποιημένου ακαδημαϊκού ημερολόγιου 2013-14

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013
Aνακοίνωση για το μάθημα «Μηχανική Συνεχούς Μέσου»

Στο εξής, το μάθημα θα διδάσκεται από τον Καθηγητή Αντώνη Γιαννακόπουλο, κάθε Δευτέρα, 4:00-6:30 μμ (αντί για Τετάρτη, 3:00-6:00 μμ), στο κτ. Αντ.Υλ. Αμφ. 202. Η διδασκαλία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 20/1/2014.

 

 

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013
Συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες ΙΚΥ-Siemens, για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες 17, 18 και 20 Δεκεμβρίου 2013, 11.30- 13.30, στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.


Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:


1.Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)

2.Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5.Επικυρωμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:


1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων
Από τη Γραμματεία

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013
Διακοπή μαθημάτων για τις γιορτές

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα διακοπούν για τις γιορτές από 24/12/2013 έως 6/1/2014.

Θερμές ευχές σε όλους για υγεία, χαρά και ξεκούραση τις γιορτινές μέρες που έρχονται.

Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2013
Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων ακαδ. έτους 2012-13

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων ακαδ. έτους 2012-13 για τα μαθήματα στα οποία προσφέρεται επαναληπτική εξέταση.

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013
Ενημέρωση για το μάθημα «Μηχανική Συνεχούς Μέσου»

Θα γίνουν 3 επιπλέον μαθήματα, πέραν αυτών της Τετάρτης, στις 9/12, 16/12 και 23/12, ώρα 4-6.30 μμ, κτ. Αν.Υλ. Αμφ. 202

Ο διδάσκων
Ι. Φ. Δαφαλιάς

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013
Ενημέρωση για το μάθημα «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι» στα Ρευστά

Αύριο, Πέμπτη 5/12/2013, το μάθημα «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι» στη ροή «Ρευστά» θα γίνει στην αιθ. 33, κτήριο Σχολής Χημ. Μηχ. (σύμφωνα με το πρόγραμμα)

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013
Eνημέρωση: Aλλαγή αίθουσας

Αύριο, Πέμπτη 28/11/2013, το μάθημα «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι» στη ροή «Ρευστά» θα γίνει στην αιθ. 201 στο κτ. Αντοχής Υλικών

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013
Πρόγραμμα μαθημάτων Α' εξαμήνου, ακαδ. έτους 2013-2014

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013
Εκκίνηση ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013
Eπικαιροποιημένος κατάλογος εισακτέων και επιλαχόντων ακαδ. έτους 2013-14

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013
Ενημέρωση για εγγραφές

Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, που συνδέονται με τη δρομολογούμενη από το ΥΠαιΘ κινητικότητα/διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ (βλ.σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας ΕΜΠ), η Γραμματεία δεν λειτουργεί και συνεπώς η έναρξη των εγγραφών θα καθυστερήσει. Για ενημέρωσή σας να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ?Yπολογιστική Μηχανική?

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης, καταληκτική ημερομηνία 12/9/2013

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2013-2014 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής Θανάση Βίτσα, 8-7-2013

Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, και ώρα 2:00 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου  της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής  διατριβής του

Θανάση Βίτσα, Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Multilayer particle resuspension in a turbulent flow

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής Νίκου Χαμάκου, 2-7-2013

Την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013, και ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής  διατριβής του

Νίκου Χαμάκου, Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟ/ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ YOUNG-LAPLACE

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2013
Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας εξέτασης μαθημάτων

- Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12/06/2013 εξέταση του μαθήματος «Γένεση και προσαρμογή αριθμητικών πλεγμάτων» θα διεξαχθεί 18.00- 21.00 αντί 15.00- 18.00, στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών, κτ. Ο Μηχανολόγων Μηχανικών.

- Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19/06/2013 εξέταση του μαθήματος "Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές" θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20/06/2013 και ώρα 18.00-21.00 στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών, κτ. Ο Μηχανολόγων Μηχανικών.

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21/06/2013 εξέταση του μαθήματος "Εκτίμηση σφάλματος και προσαρμοστικές τεχνικές" θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 24/06/2013 και ώρα 18.00-21.00 στο κτίριο Αντοχής Υλικών, αίθ. 202.

Παρασκευή, 31 Μαϊου 2013
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας, περιόδου Ιουνίου 2013

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ), περιόδου Ιουνίου 2013, για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Παράδοση ΜΕ: Λήξη κατάθεσης ενός αντίτυπου ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή περί ολοκληρώσεως της ΜΕ έως 14/06/2013                 

- Περίοδος εξέτασης μεταπτυχιακών εργασιών: 24/06/2013- 01/07/2013

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 26 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου 2013 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ.  Καραμέτου).

Επισυνάπτεται το έντυπο ανάληψης ΜΕ.

Τρίτη, 21 Μαϊου 2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2013-2014 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία.

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013
Κοσμήτορας της Σχολής Χημ. Μηχ., ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ, Καθ. Α. Μπουντουβής

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική", Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής, εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, στις 11/3/2013, και ανέλαβε καθήκοντα στις 28/3/2013. Η θητεία του Κοσμήτορα είναι 4-ετής.

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής Γιάννη Αβιζιώτη, 7-3-2013

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013, και ώρα 11:45 πμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γιάννη Αβιζιώτη, Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

ΑΔΡΟΜΕΡΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013
Εγγραφές 2ου εξαμήνου - Παράταση

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2012-2013, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 (και όσων δεν χρωστούν κανένα μάθημα), παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 27/02/2013 (πρέπει όλοι απαραιτήτως να εγγραφείτε και να δηλώσετε μαθήματα, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα αλλάξετε με τις αιτήσεις τροποποίησης που αναφέρονται παρακάτω).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 4 και 5 Μαρτίου 2013.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013
Έντυπο ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, μπορούν να καταθέσουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ (20 έως 27 Φεβρουαρίου 2013).

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013
Έναρξη μαθήματος στις 25/2

Το μάθημα των Μεθόδων Βελτιστοποίησης, στο νέο εξάμηνο (κάθε Τε 6-8), θα ξεκινήσει από την εβδομάδα της Δευτέρας 25/2 (αντί της επόμενης εβδομάδας που λέει το πρόγραμμα της Υπολογιστικής Μηχανικής) γιατί τότε ξεκινά το ΔΠΜΣ ?Εφαρμοσμένες Επιστήμες? (είναι κοινό μάθημα).

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013
Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ εξαμήνου, ακαδ. έτους 2012-2013

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα ξεκινούν στις 18/02/2013.

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013
Βραβεία διδακτορικών διατριβών στην Υπολογιστική Μηχανική

Η European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) προκηρύσσει δύο βραβεία καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, που ολοκληρώθηκε το 2012 – (βλ.την συνημμένη Προκήρυξη η οποία υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ECCOMAS)

Κάθε εθνική εταιρία υπολογιστικής μηχανικής – εν προκειμένω η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) – θα επιλέξει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ, την καλύτερη διατριβή και θα την προωθήσει στην ΕCCOMAS με υποψηφιότητα για βράβευση.

Σημειώνεται ότι η διατριβή που θα επιλεγεί από την ΕΛΕΤΥΜ, θα βραβευτεί στο ECCOMAS Young Investigators Conference (YIC), 2-4 Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπορντώ, Γαλλία, βλ. http://yic2013.sciencesconf.org/ .

Οι διατριβές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από τις 7-μελείς εξεταστικές επιτροπές εντός του 2012.

Οσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να ταχυδρομήσουν, το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013, ένα αντίγραφο της διατριβής, μια περίληψη 2-3 σελίδων στην Αγγλική και ένα βιογραφικό σημείωμα του διδάκτορα (στην Αγγλική) στη διεύθυνση:

Καθηγητή Γεώργιο Ε. Σταυρουλάκη
Πρόεδρο ΕΛΕΤΥΜ
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
73100 Χανιά

Οσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα, πρέπει να ενημερώσουν, στο gestavr@dpem.tuc.gr, ότι ταχυδρόμησαν το υλικό.

  Προκύρηξη
Όνομα: 2013-01-25_280631_ECCOMASPhDAward2012OpenCall.pdf, Ανέβηκε: 8/2/2013 14:44, Μέγεθος: 25kb
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
Αλλαγή αίθουσας εξέτασης μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι Ι κι Εργαστήριο (Πεπερασμένες Διαφορές, Πεπερασμένα Στοιχεία και Μέθοδοι Μεταβολών), με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Α. Μπουντουβή που έχει οριστεί για την 14η/02/2013, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 33 αντί της αίθουσας 27 που αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 20 έως 27 Φεβρουαρίου 2013 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ.  Καραμέτου).

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφές στα μαθήματα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2012-2013, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2011-2012, θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2013. (Σημειώνεται ότι α) η εγγραφής σας θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχετε επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου και β) η επανεγγραφή είναι υποχρεωτικήανεξάρτητα από το αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα ).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 25 και 26 Φεβρουαρίου 2013.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι οι ημερομηνίες παράδοσης και εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών έχουν ως ακολούθως:

Λήξη κατάθεσης μεταπτυχιακής εργασίας στους
Επιβλέποντες Καθηγητές                                        : 12/02/2013

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου μεταπτυχιακής
εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής                   : 15/02/2013

Περίοδος εξέτασης μεταπτυχιακών εργασιών    : 27/02/2013-06/03/2013

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα περατώσουν τις σπουδές τους πρέπει, προκειμένου να εκδοθεί το δίπλωμα τους, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
2.      Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
3.      Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (περί μη εκκρεμότητας).
4.      Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη (περί κατάθεσης ΜΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
5.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6.      Μία (1) φωτογραφία.
7.      Οι αιτούντες οφείλουν επίσης να παραδώσουν το φοιτητικό εισιτήριο, την κάρτα σίτισης και το βιβλιάριο ασθενείας .

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΩΜΑΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013
Λήξη μαθημάτων - εξετάσεις

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ολοκληρώνεται στις 25/1/2013 και οι εξετάσεις θα γίνουν από 4-15/2/2013.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012
Θωμαϊδεια βραβεία - Δημοσιεύσεις 2012

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Κυριακή, 02 Δεκεμβρίου 2012
Χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012
Εκτακτο μάθημα, Δευτέρα 12/11, στα "Ρευστά"

Το μάθημα "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ I" θα γίνει τη Δευτέρα, 12/11, ώρα 4:00, αντί για την Πέμπτη, 15/11, στην αίθουσα ΧΜ 33.

Ο διδάσκων
Α. Μπουντουβής

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?

Τη Δευτέρα, 29/10/2012, ώρα 4:00 μμ (δηλ. μετά το μάθημα) θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική? στην αίθουσα ?Κουμούτσου? στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 19/10/2012, η Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα λειτουργεί κανονικά.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
Παράταση προθεσμίας εγγραφών

Η προθεσμία εγγραφών στο ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται, για όσο χρειαστεί, λόγω των προβλημάτων πρόσβασης στη Γραμματεία.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής Γ. Γεργιανάκη, 19-10-2012

Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012, ώρα 10:00 πμ, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του κτιρίου Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γιάννη Γεργιανάκη
Πτυχιούχου Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπ. Πατρών

COMPUTATIONAL ANALYSIS OF CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF ALUMINA

* Eκπονήθηκε σε συνεργασία, μέσω ERASMUS, με την Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologiques, Toulouse, France

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012
Αλλαγή αίθουσας μαθήματος

Το μάθημα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και των δύο ροών, που γίνεται τη Δευτέρα, 2:00-4:00 αλλάζει αίθουσα. Μεταφέρεται στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, στο συγκρότημα κτιρίων Πολιτικών Μηχανικών.

Ο διδάσκων: M. Παπαδρακάκης

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012
Προσωρινή αλλαγή αίθουσας μαθήματος, Πέμπτη 18/10

Το μάθημα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της Ροής ?Ρευστά?
θα γίνει την Πέμπτη, 18/10, ώρα 4:00-7:00 μμ στην αίθουσα 204 του κτιρίου Αντοχής Υλικών (κτίριο Θεοχάρη).

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στο σύνορο της Πολυτεχνειούπολης προς την πλευρά του Ζωγράφου, απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Οι διδάσκοντες: Α. Μπουντουβής, Μ. Καβουσανάκης

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012
Πρόγραμμα μαθημάτων Α' εξαμήνου, ακαδ. έτους 2012-2013

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Εγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2012-2013, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2011-2012, για το Δ.Π.Μ.Σ. ?Υπολογιστική Μηχανική? θα πραγματοποιηθούν από 8 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου 2012.
Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)
 2. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Από τη Γραμματεία

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
Παράδοση και εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Οκτωβρίου 2012 για το Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Παράδοση ΜΕ: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή περί ολοκλήρωσης της ΜΕ έως 19/10/2012

Περίοδος Εξέτασης ΜΕ: 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2012

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26/9/2012 εξέταση του μαθήματος «Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27/9/2012 και ώρα 13.00, στο γραφείο του διδάσκοντα κ. Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητή ΕΜΠ (Κτίριο Μηχανολόγων, 3ος όροφος, γρ. Ε309).

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής Γ. Σακελλάρη, 27-9-2012

Την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012, και ώρα 3:00 μμ, στην αίθουσα ?Ν. Γ. Κουμούτσος? της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής της

Γεωργίας Σακελλάρη, Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

OPTIMIZATION OF BUBBLER DESIGN*

* Eκπονήθηκε σε συνεργασία με την OSRAM Οpto Semiconductors GmbH, Regensburg, Germany

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2011-2012

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2012
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2011-2012, περιόδου Σεπτεμβρίου να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών έως 12/9/2012 προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για επαναληπτική εξέταση σε δύο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012
Αποτελέσματα επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2012-13

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012
Σχετικά με την επιλογή υποψηφίων

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων για φοίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου 2012.

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2012
Πρόγραμμα εξετάσεων Β' εξαμήνου 2011-2012

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012
Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί έως και 13 Ιουλίου 2012 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ. Μάνεση).

Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακ.Έτους 2012-13 και Αίτηση Υποψηφιότητας

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία.

Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012
Αναβολή Διεξαγωγής Μαθήματος

Την Παρασκευή 9/3/2012, το μάθημα "Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία" δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012
Ανακοίνωση για το μάθημα "Μοριακή Προσομοίωση Υλικών"

Η πρώτη παράδοση του μαθήματος, προσφερομένου στα πλαίσια των  ΔΠΜΣ «Mαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία»,  «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» και «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012, 18:00 ? 21:00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλοι οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για το μάθημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Θεοδώρου στις παραπάνω συντεταγμένες.

Ο διδάσκων

Δώρος Ν. Θεοδώρου
Καθηγητής

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012
Εγγραφές στα μαθήματα του Β' Εξαμήνου ακαδ. έτους 2011-12

Οι εγγραφές του 2ου Εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2011-2012, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2010-2011, για το Δ.Π.Μ.Σ. ?Υπολογιστική Μηχανική? θα πραγματοποιηθούν από 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου 2012. (Σημειώνεται ότι η εγγραφή σας θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον θα έχετε επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου)

Αιτήσεις τροποποίησης δήλωσης μαθημάτων, θα γίνονται δεκτές 7 και 8 Μαρτίου 2012.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012
Πρόγραμμα εξετάσεων Α' εξαμήνου 2011-2012

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012
Παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών της περιόδου Φεβρουαρίου 2012

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Φεβρουαρίου 2012 για το Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Παράδοση ΜΕ:
Λήξη κατάθεσης δύο αντιτύπων ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέπονται καθηγητή περί ολοκληρώσεως της ΜΕ έως 17/2/2012

Περίοδος Εξέτασης ΜΕ:
5 έως 9 Μαρτίου 2012

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί έως και 7 Μαρτίου 2012 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ. Μάνεση).

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011
Βραβεία διδακτορικών διατριβών στην Υπολογιστική Μηχανική

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Σύμφωνα με την από 29.08.2008 απόφαση Συγκλήτου, στην καλύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία για το έτος 2011, απονέμεται βραβείο, το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων οι εργασίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών.

Kάθε ΔΠΜΣ προτείνει μία μεταπτυχιακή εργασία με ή χωρίς συσσυγγραφείς (με επιλογή της από την ΕΔΕ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ «Υπολογιστική Μηχανική» που έχουν ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή τους εργασία μέσα στο 2011 να προσκομίσουν σχετική αίτηση και ένα αντίγραφο της εργασίας τους στην κ. Αγγελική Μάνεση, Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών (στοιχεία επικοινωνίας: e-mail manessi@chemeng.ntua.gr, τηλ. 210-7721128) μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2012. Φόρμα αίτησης βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011
Διεξαγωγή Μαθήματος "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)"

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη, 22/11, το μάθημα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

θα διεξάγεται κανονικά (6-8 μ.μ., Κτ. O Μηχ. Μηχανικών Αιθ. Σεμιναρίων (1ος όροφος))

Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2011
Συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?

Προς τους νέους φοιτητές του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?

Αγαπητοί φοιτητές,

τη Δευτέρα, 14/11/2011, ώρα 14:00 θα γίνει συνάντηση υποδοχής των νέων φοιτητών του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική? στην αίθουσα ?Κουμούτσου? στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Στη συνάντηση θα γίνει συνοπτική ενημέρωση των φοιτητών για τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τους βασικούς κανόνες φοίτησης και συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Σημειώστε το στην ατζέντα σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ ?Υπολογιστική Μηχανική?
Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011
Λίστα νέων φοιτητών - Δικαιολογητικά Εγγραφής

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
Ανακοίνωση για το μάθημα "Υπολογιστικές μέθοδοι σε διεργασίες μη- νευτωνικής ροής (ΡΟΗ 1)"

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/03/2014, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον διδάσκοντα κ. Ε. Μητσούλη (e-mail:mitsouli@metal.ntua.gr) προκειμένου να συνεννοηθείτε για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
Πρόγραμμα εξετάσεων 1ου εξαμήνου 2013-2014

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2013-2014

Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
Συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες ΙΚΥ-Siemens, για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα