Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Από τη Γραμματεία