Ανακοινώσεις

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
Παράδοση και εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Οκτωβρίου 2012 για το Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Παράδοση ΜΕ: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή περί ολοκλήρωσης της ΜΕ έως 19/10/2012

Περίοδος Εξέτασης ΜΕ: 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2012