Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012
Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί έως και 13 Ιουλίου 2012 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ. Μάνεση).