Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
Εξετάσεις μαθήματος «Ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά υλικών» - Ροή «Στερεά»

Για τις εξετάσεις του μαθήματος «Ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά υλικών» - Ροή «Στερεά», που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/2/2021, είναι απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου, καθώς και η επίδειξη φοιτητικής / αστυνομικής ταυτότητας στην οθόνη του εξεταστή, τόσο για την ταυτοποίηση όσο και για τη διενέργεια της εξέτασης, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 29.5.2020.