Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών, στους επιβλέποντες Καθηγητές, που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 01/10/2021.
Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 11/10/2021-29/10/2021.

Από τη Γραμματεία