Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012
Ανακοίνωση για το μάθημα "Μοριακή Προσομοίωση Υλικών"

Η πρώτη παράδοση του μαθήματος, προσφερομένου στα πλαίσια των  ΔΠΜΣ «Mαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία»,  «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» και «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012, 18:00 ? 21:00 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλοι οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για το μάθημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Θεοδώρου στις παραπάνω συντεταγμένες.

Ο διδάσκων

Δώρος Ν. Θεοδώρου
Καθηγητής