Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία" θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 2.45-5.30, Εργ. Στατικής, Νέα Κτήρια Πολ.Μηχανικών, κατόπιν αιτήματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία