Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
Εγγραφές και επανεγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Οι εγγραφές του εαρινού εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2017-2018, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από 18 έως και 22 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι:

  • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου

  • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 25/02/2019 και 26/02/2019.

Από τη Γραμματεία