Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 14/06/2019.
  • Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 24/06/2019 - 05/07/2019.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία