Ανακοινώσεις

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020, περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία