Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Ε. Κούβελου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 1:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ευάγγελου Κούβελου
Δρ Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Θεωρητική μελέτη της αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών από νανοπορώδεις φορείς

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Παπαθανασίου, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη