Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

Το έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία