Ανακοινώσεις

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ανακοίνωση για το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία", δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία