Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Κατάθεση κι εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση στους επιβλέποντες (σε ψηφιακή μορφή) των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 12/10/2015.
     
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 19/10/2015- 28/10/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία