Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 02 Μαϊου 2014
Ανακοίνωση βαθμολογίας εξετάσεων

Η βαθμολογία της εξέτασης σε κάθε μάθημα του 1ου εξαμήνου 2013-2014 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (στον ιστότοπο του μαθήματος), στον σύνδεσμο "Αρχεία". H ιστοσελίδα κάθε μαθήματος εντοπίζεται μέσω στου συνδέσμου Πρόγραμμα Σπουδών.

Στο εξής, οι βαθμολογίες τελικών εξετάσεων θα αναρτώνται στο σύνδεσμο "Αρχεία" κάθε μαθήματος.