Ανακοινώσεις

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Θωμαΐδειο Βραβείο καλύτερης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Σύμφωνα με την από 29.08.2008 απόφαση Συγκλήτου, στην καλύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία για το έτος 2011, απονέμεται βραβείο, το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων οι εργασίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών.

Kάθε ΔΠΜΣ προτείνει μία μεταπτυχιακή εργασία με ή χωρίς συσσυγγραφείς (με επιλογή της από την ΕΔΕ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ «Υπολογιστική Μηχανική» που έχουν ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή τους εργασία μέσα στο 2011 να προσκομίσουν σχετική αίτηση και ένα αντίγραφο της εργασίας τους στην κ. Αγγελική Μάνεση, Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών (στοιχεία επικοινωνίας: e-mail manessi@chemeng.ntua.gr, τηλ. 210-7721128) μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2012. Φόρμα αίτησης βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.