Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί έως και 7 Μαρτίου 2012 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ. Μάνεση).