Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Ιουλίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ), περιόδου Ιουλίου 2014 για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

  • Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ 
    μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον
    επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται
    τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής):                               16/07/2014

 

  • Περίοδος εξέτασης ΜΕ:                                                     21/07/2014 - 25/07/2014


Από τη Γραμματεία