Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2017

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2017 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Καλλιόπη Λαποκωνσταντάκη,  με βαθμό διπλώματος 9,14
2ο   Γεώργιος Κίσσας, με βαθμό διπλώματος 9,00
3ο   Δημήτριος Πατσατζής,  με βαθμό διπλώματος 8,89

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 3.000 ευρώ.