Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 18 Μαϊου 2022
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν την περίοδο Ιουνίου, θα γίνει έως 11/06/2022.
Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/06/2022 - 01/07/2022.


Από τη Γραμματεία