Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
Υποστήριξη μεταπτυχιακών διατριβών κ.κ. Α. Φριλίγγου και Κ. Γκουσδοβά, 25/10/2018

Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18:00, θα γίνει η υποστήριξη των μεταπτυχιακών εργασιών της κας Αναστασίας Φριλίγγου και του κ. Κωνσταντίνου Γκουσδοβά, στο κτήριο ΑΝΥΜ.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Α. Φριλίγγου: Αριθμητική προσομοίωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντική αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στην Αττική.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Κ. Γκουσδοβά: Αριθμητική προσομοίωση ατμοσφαιρικής ροής και διασποράς ρύπου γύρω από πρότυπο κτήριο.

Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Μπούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ