Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2022

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 07 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2022 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία