Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ?STUDY in the Netherlands?. 21-10-2014, ώρα 12:30, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό. Θα καλύψει θέματα σχετικά με κινητικότητα φοιτητών και δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας σε Ολλανδικά πανεπιστήμια.

Οσοι ενδιαφέρονται για συνάντηση με τον ομιλητή να επικοινωνήσουν με τον Ανδρέα Μπουντουβή, boudouvis@chemeng.ntua.gr