Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

H αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 24 έως 29 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ