Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 10 Φεβρουαρίου έως και 21 Φεβρουαρίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30 - 13:30)

Από τη Γραμματεία