Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014
Θέση για διδακτορικό στο Universite de Toulouse, Γαλλία

Είναι διαθέσιμη αμοιβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques  et Technologiques, Université de Toulouse, σε συνεργασία με το Centre Inter-universitaire de Recherche et d?Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT).
Θέμα της διατριβής: "Surface and interface chemistry applied to composite metallization". Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τους υπεύθυνους της διατριβής είτε απ? ευθείας ή μέσω του Καθηγητή Ανδρέα Γ. Μπουντουβή.