Ανακοινώσεις

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε περιβάλλον C# και στο λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Msolve

Tο Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών διοργανώνει σεμινάρια πάνω στην «Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε περιβάλλον C# και στο λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων MSolve».

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται.