Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 15 Μαϊου 2019
ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Tα Μαθηματικά στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, 29-30/5/19

1ο  Σ  Υ  Μ  Π  Ο  Σ  Ι  Ο:
«Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης»


ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - ΠΕΜΠΤΗ  30  ΜΑΪΟΥ,  2019


ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ), ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»
Βασιλέως Κωνσταντίνου  48,  ΑΘΗΝΑ.     Μετρό: Στάση «Ευαγγελισμός»


ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:  Από «Δίαυλο»  https://diavlos.grnet.gr/event/e1362

Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα του Συμποσίου