Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
Μη διεξαγωγή μαθήματος «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης»

Το μάθημα «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης» του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» δεν θα διεξαχθεί εκτάκτως κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.