Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Future Leaders Programme - Φθινοπωρινός κύκλος 2014

Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους μεταπτυχιακούς και απόφοιτους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα με κοινωνική διάσταση.

Eνημερώσουμε για τις επερχόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος FUTURE LEADERS για το Φθινοπωρινό κύκλο του 2014:

  -> 29/10 - 09/11/14

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων έως και 28 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.futureleaders.gr και δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Επίσης, στο Facebook Future Leaders Greece

Ειδικά για τον κύκλο 29/10 – 09/11/2014 αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 26/09/14.