Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2014-2015, περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι 21 Αυγόυστου 2015.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων (http://compmech.chemeng.ntua.gr/?news&news_item=205)

Από τη Γραμματεία