Ανακοινώσεις

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2020-2021, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  με αποστολή της αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο compmech@chemeng.ntua.gr, από 30/09/2020 έως και 14/10/2020.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να αποστείλλουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2020)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 05/10/2020.

 

Από τη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.