Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος

H διδασκαλία του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές-Αλγόριθμοι Επίλυσης κι Εργαστήριο (Παράλληλη Επεξεργασία)" από τον Καθηγητή κ. Κ. Γιαννάκογλου θα γίνεται κάθε Τρίτη 18.00-20.00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτ. Ο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, αντί της αναφερόμενης στο ωρολόγιο πρόγραμμα ημέρας και ώρας.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον κ. Γιαννάκογλου (kgianna@central.ntua.gr) ή με τη Γραμματεία (compmech@chemeng.ntua.gr).

Από τη Γραμματεία