Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οφείλεται σε λόγους που συνδέονται με την επανίδρυση του ΔΠΜΣ. Συγκεκριμένα, πρέπει να προηγηθεί η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΔΠΜΣ.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αφορούν σε όλα τα ΔΠΜΣ και όχι μόνο αυτό της Υπολογιστικής Μηχανικής.

Ζητούμε την κατανόηση των υποψηφίων για την παρατεινόμενη αναμονή και συμμεριζόμαστε την εύλογη ανησυχία και δυσαρέσκεια που εκφράζουν στην επικοινωνία τους μαζί μας. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών που πρέπει να προηγηθούν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έτσι ώστε η ανακοίνωση να γίνει το δυνατόν συντομότερα και πάντως πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ο Διεθυντής του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική»

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής ΕΜΠ