Ανακοινώσεις

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2018-2019, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν από 08/10/2018 έως και 19/10/2018,  11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τον πίνακα των επιλεγέντων, μετά τη συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Απο τη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.