Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012
Παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών της περιόδου Φεβρουαρίου 2012

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Φεβρουαρίου 2012 για το Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Παράδοση ΜΕ:
Λήξη κατάθεσης δύο αντιτύπων ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέπονται καθηγητή περί ολοκληρώσεως της ΜΕ έως 17/2/2012

Περίοδος Εξέτασης ΜΕ:
5 έως 9 Μαρτίου 2012