Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 04/10/2019. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).|
     
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 14/10/2019-25/10/2019.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία