Ανακοινώσεις

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδ.έτος 2013-2014 μπορούν να κάνουν ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μετά τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου και συγκεκριμένα 22/09/2014 - 26/09/2014, με την προϋπόθεση ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.


Από τη Γραμματεία