Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
Ανακοίνωση για το μάθημα "Εκτίμηση σφάλματος και προσαρμοστικές τεχνικές"

Το μάθημα του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Εκτίμηση σφάλματος και προσαρμοστικές τεχνικές" δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2014-2015), λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία