Ανακοινώσεις

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα μηχανικής εφοδιαστικής διαχείρισης"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Προχωρημένες υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα μηχανικής εφοδιαστικής διαχείρισης" (Διδάσκων: Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής ΕΜΠ) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 03/04/2014.