Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018
Διπλωματική εργασία σε συνεργασία με ΕΛΚΕΜΕ

Προσφέρεται διπλωματική εργασία για εκπόνηση σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ερευνας Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ).  Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Α. Μπουντουβή.