Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016
Θέση υποψήφιου διδάκτορα για CFD σε καυστήρες, Hitachi, Γερμανία

Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) Europe is looking for young engineers with experience in programming and numerical calculations (CFD) to work in the field of oil droplets' atomisation modeling in the framework of a 3 years Marie Curie Action. The engineer will be also enrolled in a PhD programme from City University London, UK.

Detailed information can be found in our job offer page in the following links
http://www.eu.mhps.com/en/job-offers.html
http://www.eu.mhps.com/media/files/karriere/SE.111-Engineer_Numerical_Calculations.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και με τον Καθ. Α. Μπουντουβή για συστάσεις επικοινωνίας.