Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
Αίθουσα Διδασκαλίας Μαθήματος «Μοριακή προσομοίωση υλικών»

Το μάθημα «Μοριακή προσομοίωση υλικών» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 106 στα Νέα Κτήρια  της ΣΕΜΦΕ. 
Η πρώτη διάλεξη θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα, 16/2.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ