Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Αλλαγή ώρας μαθήματος

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του μαθήματος "Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών", κ.κ. Α. Στάμου και Δ. Μπούρη, το μάθημα θα διδάσκεται 8:45 π.μ.-11:30 μ.μ., αντί για 11:45 π.μ.-14:30 μ.μ. που έχει αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.