Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική", μπορεί να κατατεθεί από 20 Φεβρουαρίου έως και 26 Φεβρουαρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ