Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
Μάθημα Πέμπτης, 6/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής "Ρευστά"

Το μάθημα της Πέμπτης, 6/11, στο "Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο" της ροής
"Ρευστά" θα γίνει στο κτήριο Αντοχής Υλικών