Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 08 Οκτωβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών. (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:30-13:30)

Από τη Γραμματεία