Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος «Υπολογιστική Εμβιομηχανική»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Υπολογιστική Εμβιομηχανική» θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως στις 17/2/2021 και ώρα 15:00.

Η σύνδεση για το σχετικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf9cbb9de35bb8a9e04560538643bbb6d