Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016
Εγγραφές και επανεγγραφές 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2015-2016, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

Σημειώνεται ότι:

  • η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ουεξαμήνου
  • η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 22/02/2016 και 23/02/2016.

Από τη Γραμματεία